V měsíci únoru se konala okresní kola konverzačních soutěží v německém a anglickém jazyce. Naši žáci se účastnili kategorií ZŠ I. (žáci do 7.třídy) a kategorie ZŠ II. (žáci 8. a 9. třídy).

eng1

angličtině naši školu reprezentovali Marián Kamenský ze 6. třídy a Roman Šopík z 9. třídy.

němčině v kategorii starších soutěžili Roman Šopík a Míša Prayerová (oba z 9. třídy).de1

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Míše, která obsadila krásné 2. místo moc gratulujeme.