Naše mateřská škola se nachází v obci Chvalšiny.  Areál tvoří dvoupatrová budova, spojená s objektem jídelny, kuchyň je umístěna v suterénu budovy, jídlo je dětem expedováno zrekonstruovaným potravinovým výtahem. V hlavní budobě se nachází dvě třídy s ložnicemi a samostatným sociálním zařízením, chodba procházející celou spodní částí budovy je využívána jako šatny, ale také k prezentaci výrobků našich dětí, jsou zde nástěnky s aktuálními informacemi pro rodiče.

 Budova prošla během několika posledních let několika rekonstrukcemi. Ve třídě "Koťátek" i "Sluníček"jsou kompletně vyměněné  podlahové krytiny. Nová krytina je na schodišti a v malé spojovací chodbičce. Celá budova má vyměněná okna, dveře a novou zateplovací fasádu.  V roce 2016 došlo k naší velké radosti i k úplné rekonstrukci dětských umýváren a toalet. Při letním uzavření MŠ roku 2019 došlo k instalaci nového nábytku v obou třídách. Výsledek je více než uspokojivý.

  K areálu školy náleží rozsáhlá zahrada s několika vzrostlými stromy, s krytým pískovištěm, herní sestavou, klouzačkou a přístřeškem. Postupně došlo ke zrušení starších kovových konstrukcí a naopak přibylo několik nových prvků - houpací koníci "péráci",  balanční můstek, pyramida na lezení, hrací domečky. V části pískoviště bylo zřízeno "štěrkoviště", na které nám drobný kačírek poskytl obecní úřad. Zahrada se pyšní i několika přírodními prvky - týpí, záhony s jedlými rostlinami a bylinkami. V roce 2022 přibyl díky dotačnímu programu mlatový chodníček, který propojil celou zahradu a děti jej aktivně využívají k jízdě na odstrkovadlech, koloběžkách i k jízdě s dětskými kočárky, byly vysazeny 3 nové jabloně starých odolných odrůd. Máme zde i vlastnoručně vyrobenou hliněnou pec, která je sezonně využívána k pečení jablíček, brambor a jiných dobrot. V roce 2022 bylo také kompletně zrekonstruováno oplocení školní zahrady, včetně vstupních branek. 

  Na zahradě pod přístřeškem u skladu na hračky vznikla díky projektu "Cesta k Jablíčku" interaktivní kuchyňka a dílnička, pod starou jabloní byla instalována kruhová lavička k odpočinku ve stínu. V roce 2023 byl na bezpečnostní dopadovou plochu z kačírku instalován nový, velký, masivní  interaktivní herní prvek.

   S údržbou zahrady nám při brigádách vydatně 2x do roka vypomáhájí rodiče dětí, pravidelné sekání trávy zajišťuje obecní úřad Chvalšiny. Zahrada tak dětem umožňuje celoroční, bezpečný pobyt venku a všestranný pohybový, smyslový i enviromentální rozvoj dětí. Věříme, že i nadále se bude prostředí budovy mateřské školy a její zahrady inovovat. Děkujeme všem, co se na její údržbě podílejí a uvítáme i nové nápady.

  Celý kolektiv pedagogických i provozních zaměstnanců MŠ Chvalšiny se vytrvale snaží o vytvoření co nejpříjemnějšího prostředí a bezpečné, téměř rodinné atmosféry k výchově a vzdělávání všech nám svěřených dětí.