ŽÁKOVSKÁ KNIHOVNA

!!!  Knihy ze žákovské knihovny přinést zpět nejpozději do 14.6.  !!!


3.6.           Rodičovské schůzky, 16:30 – 18:30 hod.

  • 1. třída - hromadná schůzka od 16:00 hod.

4.6.           Návštěva partnerské školy z Německa ve Chvalšinách

6. - 7.6.     Výlet 5. roč., Pořešín

10.6.         Planetárium ČB, exkurze, 3. roč.

10. - 11.6.  Výlet 8. roč., Třeboň

11.6.          Výlet 2. a 4. roč., Mirakulum

13.6.          Těšíme se do školy - POZOR ZMĚNA TERNÍNU

14.6.          Divadelní představení, 1. – 9. roč.

17.6.          Výlet 1. roč., Zeměráj

18.6.          Kláštery ČK, 4.roč.

20.6.          Výlet 3. roč., Stožec

20.6.          Výlet 6. a 7. roč., Praha

21.6.          Sportovní den

  • projektový den ve škole

21. - 22.6   Výlet 9.roč., Třísov

25.6.          Exkurze Č. Budějovic,  7. ročník

26.6.          Exkurze Č. Budějovic,  5. ročník

  • výstava - Leonardo

27.6.          Den prevence

  • projektový den ve škole

27.6.          Žáci si odnesou veškeré věci ze šaten

28.6.          HARMONOGRAM POSLEDNÍHO DNE

7.50 - 8.35hod    vydávání vysvědčení

   • žákům končí vyučování po vydání vysvědčení

8.45 - 9.30hod    loučení s 9. ročníkem

9.30 - 11.00hod   oběd

8.35 - 16.00hod   otevřena ŠD

 

14.5.      Návštěva knihovny v Českém Krumlově, 1. roč.

15.5.      Den matek, vystoupení žáků ze ZŠ a MŠ Chvalšiny

  • od 16 hod. v kulturním domě Chvalšiny

16.5.      Lesní pedagogika ve spolupráci s VLS, 4. roč.

16.5.      McDonald´s Cup, vybraní žáci I.st.

  • Kaplice
  • sportovní akce - fotbal

24.5.      Den dětí

  • Multikino Cinestar - film (ČB)
  • pěší výlet (LIPNO, DÍVČÍ KÁMEN)
  • cyklovýlet (CHVALŠINY)
  • hledání pokladu (CHVALŠINY)

28.5.      Návštěva knihovny v Českém Krumlově, 1. roč.

28.5.      Atletická olympiáda, vybraní žáci I.st. ZRUŠENO ORGANIZÁTOREM

  • Kaplice

29.5.      Atletická olympiáda, vybraní žáci II.st. ZRUŠENO ORGANIZÁTOREM

  • Kaplice

31.5.      Dopravní výchova, 3. a 4. roč.

  • dopravní hřiště v České Krumlově