Informace - první týden

pondělí (2.9.)

slavnostní přivítání prvňáčků

  • konec vyučování v 9.00hod

úterý (3.9.)

třídnické hodiny

  • konec výuky v 11.30hod

středa - pátek (4. - 6.9.)

výuka podle rozvrhu (bez odpolední výuky)

------------------------------------------------------------------

- Zájmové útvary začínají od 1.října.

- Prosím o nahlášení změn třídním učitelům

  • trvalé (přechodné) bydliště
  • kontakty
  • lékař
  • zdravotní pojišťovna, ...

 

 

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Chvalšiny oznamuje rodičům a ostatním strávníkům, že od 19.8.2019 - cizí strávníci, od 1.9.2019 - žáci a děti, dochází ke zvýšení cen stravného.

Z důvodu stále rostoucích cen potravin a energií se zvyšují ceny obědů dle následujících kategorií:


MŠ 3-6 let: přesnídávka 8,- /oběd 19,- /svačina 8,-           celkem: 35,-

MŠ 7 let:    přesnídávka 8,- /oběd 22,- /svačina 8,-           celkem: 38,-

* cena v MŠ je za celodenní stravování včetně pitného režimu


ZŠ 7-10 let:        24,-

ZŠ 11-14 let:       26,-

ZŠ nad 15 let:     28,-

* doporučení pro rodiče ,kteří hradí stravné inkasem, aby si navýšili inkasní limit


Školní důchodci:          37,-

Cizí strávníci:               60,-


                                                                 

Pavla Herbstová, vedoucí ŠJ