Školní rok 2018 - 2019

 

     název kroužku                         termín                              místo                               vedoucí          

- Tvořivé ruce                  
pondělí 15:00 – 16:00 ŠD 1                           Marie Valentová        
- Individuální péče a
  logopedická prevence   
čtvrtek 12:15 - 13:15 ŠD 1 Karolína Kollarová
- Čtenářský klub středa 13:30 – 15:00 učebna – dramka Karolína Kollarová
- Zumba čtvrtek 13:45 – 14:30 učebna – dramka   Věra Marečková
- Dramatická výchova         čtvrtek 14:30 – 15:30        učebna – dramka   Lucie Vávřeová
- Flétnička pro začáteč.       úterý 13:30 – 14:30 učebna 3. roč.       DDM Český Krumlov
- Flétnička pro pokroč. úterý 14:30 – 15:30 učebna 3. roč. DDM Český Krumlov
- Kytara pro začátečníky úterý 15:30 – 16:30 učebna 4. roč. DDM Český Krumlov
- Kytara pro pokročilé úterý 15:30 – 16:30 učebna 3. roč. DDM český Krumlov
- Kopaná žáci   úterý 16:00 – 18:00 tělocvična ZŠ/hřiště TJ SOKOL Chvalšiny
pátek 16:00 – 18:00 tělocvična ZŠ/hřiště TJ SOKOL Chvalšiny
- Rybářský kroužek středa 16:00 – 17:30 tělocv.ZŠ/hřiště Český Rybářský Svaz
- Myslivecký kroužek středa 16:00 – 18:00 hřiště u bytovek Švamberková, Kopečný
- Koumák čtvrtek 16:30 – 18:00 tělocvična ZŠ Koumák o.s.
- Taekwon-Do čtvrtek 18:00 – 20:00 tělocvična ZŠ Taekwon-Do Velešín