Školní rok 2022/2023

   název kroužku                 ročník                  termín                               místo               vedoucí kroužku      

Tvořivé ruce

 I. stupeň

po 14:30 -16:00

Školní družina I.

Valentová M.

Angličtina pro nejmenší

 1.-3. roč.

stř 13:00 - 13:45

učebna 1. třída

Robová O.

Minivolejbal

 1.-3. roč.

út 13:30 - 14:15

tělocvična ZŠ

Pulkertová A.

Zdravé nové já

6.-9. roč.

úterý, čtvrtek

tělocvična/hřiště ZŠ

Tomišová A.

                                                                                                       
         

Flétnička začátečníci

od 1. třídy

út 13:30 - 14:30

učebna 3. třída

DDM Č.Krumlov

Flétnička pokročilí

 

út 14:30 - 15:30

učebna 3. třída

DDM Č. Krumlov

Kytara mírně pokročilí

 

út 16:00 - 17:00

klubovna Koumák MŠ

DDM Č. Krumlov

Zpíváníčko v MŠ

od 5. let

út 12:50 - 13:00

DDM Č. Krumlov

Kopaná žáci

 

út 15:00 - 18:00

tělocvična ZŠ/hřiště

TJ SOKOL Chvalšiny

 

pá 15:00 - 18:00

tělocvična ZŠ/hřiště

TJ SOKOL Chvalšiny

Rybářský kroužek

 

stř 16:00 - 17:30

tělocv.ZŠ/hřiště

Český Rybářský Svaz                 

Myslivecký kroužek

 

stř16:00 - 18:00

hřiště u bytovek

Švamberková, Kopečný

Koumák

1. - 9.

po 16:15 - 17:30

čt 16:30 - 18:00

tělocvična ZŠ

tělocvična ZŠ

Koumák o.s.

Koumák o.s.

RC Chvalšiňáček

po 15:30 - 16:15

tělocvična ZŠ

Chvalšiňáček r.c.

Taekwon-Do

 

čt 18:00 - 20:00

tělocvična ZŠ

Taekwon-Do Velešín