Školní rok 2021/2022

 

     název kroužku                 ročník              termín                       místo                        vedoucí kroužku      

- Tvořivé ruce

       

 - Čtenářský klub

       

 - Zumba

       

- Atletika

       

- Pohybový kroužek

       
         
         

- Flétnička

   úterý 14:00 - 15:00 učebna 2. roč. DDM Č. Krumlov

- Kytara pro pokročilé II

   úterý 16:30 - 17:30 klubovna Koumák DDM Č. Krumlov

- Kytara pro pokročilé I

   úterý 15:00 - 16:00                učebna 2. roč. DDM Č. Krumlov
- Kopaná žáci    úterý 16:00 - 18:00 tělocvična ZŠ/hřiště TJ SOKOL Chvalšiny
   pátek 16:00 - 18:00 tělocvična ZŠ/hřiště TJ SOKOL Chvalšiny

- Rybářský kroužek

   středa 16:00 - 17:30 tělocv.ZŠ/hřiště Český Rybářský Svaz

- Myslivecký kroužek

   středa 16:00 - 18:00 hřiště u bytovek Švamberková, Kopečný

- Koumák

1. - 9.  čtvrtek 16:30 - 18:00 tělocvična ZŠ Koumák o.s.

- RC Chvalšiňáček

 pondělí 16:00 - 17:00 tělocvična ZŠ Chvalšiňáček r.c.

- Taekwon-Do

   čtvrtek 18:00 - 20:00 tělocvična ZŠ Taekwon-Do Velešín