Školní rok 2019 - 2020

 

     název kroužku                 ročník              termín                       místo                        vedoucí kroužku      

- Tvořivé ruce     

 2. - 9.    pondělí 15:00 - 16:00 ŠD 1                           M. Valentová        

- Geocaching a turistika

 1. - 9. 

 pá 13:00 - dle akce
 sobota výlety -neprav.

příroda K. Kollarová

- Matematika a logika

2.

 pondělí - po výuce
 úterý - po výuce

informatika K. Kollarová

- Čtenářský klub

 2. - 9.    středa 13:30 - 15:00 učebna – dramka K. Kollarová

- Doučování

2.  čtvrtek - po vyučování  2. třída K. Kollarová

- Zumba

1. - 3.

4. - 5.

 pátek 13:00 - 14:00
 čtvrtek 13:30 - 14:30

učebna – dramka   V. Marečková

- Atletika

3. - 6.  úterý 13:30 - 14:40
 1 x 14dní (S týden)
tělocvična A. Tomišová

- Pohybové hry

1. - 2.  pondělí 12:30 - 13:30 tělocvična A. Tomišová

- Dramatický kroužek  

6. - 9.  čtvrtek 14:30 - 15:30        tělocvična  L. Vávřeová

- Matematický kroužek

9.  středa 13:00 - 14:00
 1 x 14dní
       9. třída  J. Tykalová

- Sbor

1. - 9.  pondělí 13:45 - 14:45        učebna - dramka  O. Steinerová

- Němčina

6. - 7.  úterý 13:45 - 14:30        učebna - dramka O. Steinerová

- Jóga

 1. - 4.  úterý 13:40 - 14:30        tělocvična  V. Vysekalová

- Flétnička pro začáteč.

   úterý 13:30 - 14:30 učebna 3. roč.       DDM Č. Krumlov

- Flétnička pro pokroč.

   úterý 14:30 - 15:30 učebna 3. roč. DDM Č. Krumlov

- Kytara pro začátečníky

   úterý 15:30 - 16:30 učebna 4. roč. DDM Č. Krumlov

- Kytara pro pokročilé

   úterý 15:30 - 16:30 učebna 3. roč. DDM Č. Krumlov
- Kopaná žáci      úterý 16:00 - 18:00 tělocvična ZŠ/hřiště TJ SOKOL Chvalšiny
   pátek 16:00 - 18:00 tělocvična ZŠ/hřiště TJ SOKOL Chvalšiny

- Rybářský kroužek

   středa 16:00 - 17:30 tělocv.ZŠ/hřiště Český Rybářský Svaz

- Myslivecký kroužek

   středa 16:00 - 18:00 hřiště u bytovek Švamberková, Kopečný

- Koumák

1. - 9.  čtvrtek 16:30 - 18:00 tělocvična ZŠ Koumák o.s.

- RC Chvalšiňáček

 pondělí 16:00 - 17:00 tělocvična ZŠ Chvalšiňáček r.c.

- Taekwon-Do

   čtvrtek 18:00 - 20:00 tělocvična ZŠ Taekwon-Do Velešín