OZNÁMENÍ

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Chvalšiny oznamuje rodičům a ostatním strávníkům, že od 19.8.2019 - Cizí strávníci, od 1.9.2019 - žáci a děti, dochází ke zvýšení cen stravného.

Z důvodu stále rostoucích cen potravin a energií se zvyšují ceny obědů dle následujících kategorií:


MŠ 3-6 let: přesnídávka 8,- /oběd 19,- /svačina 8,-           celkem: 35,-

MŠ 7 let:    přesnídávka 8,- /oběd 22,- /svačina 8,-           celkem: 38,-

* cena v MŠ je za celodenní stravování včetně pitného režimu


ZŠ 7-10 let:        24,-

ZŠ 11-14 let:       26,-

ZŠ nad 15 let:     28,-

* doporučení pro rodiče ,kteří hradí stravné inkasem, aby si navýšili inkasní limit


Školní důchodci:          37,-

Cizí strávníci:               60,-


                                                         Pavla Herbstová, vedoucí ŠJ

 

Ceny obědů pro školní rok 2019/2020

Žáci od 7 do 10 let 24 Kč
Žáci od 11 do 14 let 26 Kč
Žáci nad 15 let 28 Kč
Cizí strávníci 60 Kč

 

Platbu za stravné bude možné provést každý
ČTVRTEK od 7:00 do 11:00 hodin a poslední ÚTERÝ v měsíci od 7:00 do 11:00 hodin.

Poslední den v měsíci bude pokladna uzavřena. Pokud vyjde čtvrtek nebo poslední úterý v měsíci na poslední den v měsíci, bude se starvné vybírat předchozí den.

Informace podá vedoucí jídelny nebo ekonomka školy. Obědy je možné uhradit bezhotovostní platbou.

 

Všichni strávníci jsou povinni se seznámit s vnitřním řádem ŠJ