OMEZENÍ VÝDEJE OBĚDŮ VE ŠJ

  • Oběd v 1. den neplánové nepřítomnosti (nemoci) žáků školy je možno vyzvednou zákonnými zástupci do 11:15 hodin.
  • Vstup do školní jídelny je pro cizí strávníky a veřejnost ZAKÁZÁN v době výdeje školních obědů. (11:30 - 14:00 hodin)

Obědy ve ŠJ v době distanční výuky

  • Žáci mají nárok na dotovaný oběd, pokud nejsou z distanční výuky omluveni. Strávníci na distanční výuce mají možnost oběd odebrat pouze do jídlonosičů (nádob na jídlo), není povolena přímá konzumace jídla v jídelně.

NOVĚ:
VŠEM ŽÁKŮM V DISTATNČNÍ VÝUCE JE AUTOMATICKY OBĚD ODHLÁŠEN, POKUD BUDE ŽÁK OBĚD ODEBÍRAT - NUTNOST PŘIHLÁŠENÍ

  • Konkrétní čas výdeje pro žáky v distanční výuce: 11:30 - 12:30hod

    Přihlašování obědů
    (kontakt: Telefon: 380 739 167, Mobil: 602 182 585 i sms)


Ceny obědů od školního roku 2020/2021

Žáci od 7 do 10 let 24 Kč
Žáci od 11 do 14 let 26 Kč
Žáci nad 15 let 28 Kč
Cizí strávníci 60 Kč

 

Platbu za stravné bude možné provést každý
ČTVRTEK od 7:00 do 11:00 hodin a poslední ÚTERÝ v měsíci od 7:00 do 11:00 hodin.

Poslední den v měsíci bude pokladna uzavřena. Pokud vyjde čtvrtek nebo poslední úterý v měsíci na poslední den v měsíci, bude se starvné vybírat předchozí den.

Informace podá vedoucí jídelny nebo ekonomka školy. Obědy je možné uhradit bezhotovostní platbou.

 

Všichni strávníci jsou povinni se seznámit s vnitřním řádem ŠJ