UPOZORNĚNÍ

Platbu za starvné bude možné provést každý
ČTVRTEK od 7:00 ho 11:00 hodin a poslední ÚTERÝ v měsíci od 7:00 do 11:00 hodin.

Poslední den v měsíci bude pokladna uzavřena. Pokud vyjde čtvrtek nebo poslední úterý v měsíci na poslední den v měsíci, bude se starvné vybírat předchozí den.

 


Ceny obědů ve školním roce 2018/2019

Žáci od 7 do 10 let 21 Kč
Žáci od 11 do 14 let 23 Kč
Žáci nad 15 let 25 Kč
Cizí strávníci 53 Kč

 

Informace podá vedoucí jídelny nebo ekonomka školy. Obědy je možné uhradit bezhotovostní platbou.