!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Od 17.3.2020 na neurčito je PŘERUŠEN PROVOZ ŠJ ZŠ


Ceny obědů od školního roku 2019/2020

Žáci od 7 do 10 let 24 Kč
Žáci od 11 do 14 let 26 Kč
Žáci nad 15 let 28 Kč
Cizí strávníci 60 Kč

 

Platbu za stravné bude možné provést každý
ČTVRTEK od 7:00 do 11:00 hodin a poslední ÚTERÝ v měsíci od 7:00 do 11:00 hodin.

Poslední den v měsíci bude pokladna uzavřena. Pokud vyjde čtvrtek nebo poslední úterý v měsíci na poslední den v měsíci, bude se starvné vybírat předchozí den.

Informace podá vedoucí jídelny nebo ekonomka školy. Obědy je možné uhradit bezhotovostní platbou.

 

Všichni strávníci jsou povinni se seznámit s vnitřním řádem ŠJ