Provoz školní jídelny o letních prázninách:

vaří se od 21.08.2023 - pro cizí strávníky.


PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

Přihlašování a odhlašování strávníků a jídel:

 • ke stravování se strávník přihlašuje na základě vyplněné přihlášky ke školnímu stravování, kterou odevzdá vedoucí školní jídelny
 • žák základní školy má právo denně odebrat jeden oběd jako hlavní jídlo
 • odhlašování obědů - oběd na následující den je třeba odhlásit do 12:00 hodin u vedoucí ŠJ, v případě její nepřítomnosti u samostatné kuchařky ŠJ. Odhlášení lze provést osobně nebo telefonicky (380 739 167, 602 182 585)

Organizace výdeje jídel:

 • žáci základní školy a pedagogičtí zaměstnanci školy se stravují ve školní jídelně ve dnech školního vyučování v době:
  • od 11.30 – do 12.00 hod.
  • od 12.30 – do 13.00 hod.
  • od 13.15 – do 13.30 hod.

Úplata za školní stravování:

 • školní stravování se řídí podle § 1 odst. 2 vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin

V případě nejasností se obracejte na vedoucí školní jídelny.JÍDELNÍČEK na aktuální týdenCeny obědů od školního roku 2022/2023

(změna od 22.8.2022)

Základní škola:

Žáci od 7 do 10 let 32 Kč
Žáci od 11 do 14 let
34 Kč
Žáci nad 15 let 38 Kč
Cizí strávníci  85 Kč
 
 
Mateřská škola:
 věk: do 6 let  věk: nad 6 let
 Svačina dopolední :  11,- Kč  11,- Kč
 Oběd :  26,- Kč  30,- Kč
 Svačina odpolední :  11,- Kč  11,- Kč

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku.


Platbu za stravné bude možné provést každý
ČTVRTEK od 7:00 do 11:00 hodin a poslední ÚTERÝ v měsíci od 7:00 do 11:00 hodin.

Poslední den v měsíci bude pokladna uzavřena. Pokud vyjde čtvrtek nebo poslední úterý v měsíci na poslední den v měsíci, bude se starvné vybírat předchozí den.

Informace podá vedoucí jídelny nebo ekonomka školy. Obědy je možné uhradit bezhotovostní platbou.

 

OMEZENÍ VÝDEJE OBĚDŮ VE ŠJ

 • Oběd v 1. den neplánové nepřítomnosti (nemoci) žáků školy je možno vyzvednou zákonnými zástupci do 11:15 hodin.
 • Vstup do školní jídelny je pro cizí strávníky a veřejnost ZAKÁZÁN v době výdeje školních obědů. (11:30 - 14:00 hodin)

(kontakt: Telefon: 380 739 167, Mobil: 602 182 585 i sms)

 

Všichni strávníci jsou povinni se seznámit s vnitřním řádem ŠJ