NAVÝŠENÍ CENY OBĚDŮ

Cena obědů ve Školní jídelně ZŠ a MŠ Chvalšiny se od 1.1.2022 navýší v souladu s platnými předpisy.

Důvodem je masivní zdražování potravin a energií.

Současně má vliv na výši cen obědů novelizovaná vyhláška č. 107/2005 Sb., (č. 207/2021 Sb.) o školním stravování.

Důležité upozornění:
Je nutné navýšit platby u trvalých příkazů již od ldna 2022!

Děkujeme za pochopení této nutné změny.
V případě nejasností se obracejte na vedoucí školní jídelny.JÍDELNÍČEK na aktuální týdenCeny obědů od školního roku 2021/2022

(změna od 1.1.2022)

Základní škola:

Žáci od 7 do 10 let 27 Kč
Žáci od 11 do 14 let
29 Kč
Žáci nad 15 let 32 Kč
Cizí strávníci   71 Kč
 
 
Mateřská škola:
 věk: do 6 let  věk: nad 6 let
 Svačina dopolední :   9,- Kč  9,- Kč
 Oběd :  22,- Kč  25,- Kč
 Svačina odpolední :  9,- Kč  9,- Kč

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku.


Platbu za stravné bude možné provést každý
ČTVRTEK od 7:00 do 11:00 hodin a poslední ÚTERÝ v měsíci od 7:00 do 11:00 hodin.

Poslední den v měsíci bude pokladna uzavřena. Pokud vyjde čtvrtek nebo poslední úterý v měsíci na poslední den v měsíci, bude se starvné vybírat předchozí den.

Informace podá vedoucí jídelny nebo ekonomka školy. Obědy je možné uhradit bezhotovostní platbou.

 

OMEZENÍ VÝDEJE OBĚDŮ VE ŠJ

  • Oběd v 1. den neplánové nepřítomnosti (nemoci) žáků školy je možno vyzvednou zákonnými zástupci do 11:15 hodin.
  • Vstup do školní jídelny je pro cizí strávníky a veřejnost ZAKÁZÁN v době výdeje školních obědů. (11:30 - 14:00 hodin)

(kontakt: Telefon: 380 739 167, Mobil: 602 182 585 i sms)

 

Všichni strávníci jsou povinni se seznámit s vnitřním řádem ŠJ