Zápis do MŠ  k předškolnímu vzdělávání proběhneve dvou fázích:


1) vydávání Evidenčních listů a dalších potřebných dokumentů rodičům proběhne ve dnech 02. - 07. 05. 2024, v době otevírací doby MŠ tj. od 6:30 - 16:30 hodin


2) ve dnech 13. 05. - 15. 05. 2024 formou osobních individuálních pohovorů s rodičem a dítětem, dle předem časově dohodnutých schůzek.

(zodpovědná osoba - Zástupce ředitele ZŠ pro předškolní výchovu v MŠ - Bc. D. Pimparová DiS.)

Ve čtvrtek 28.3.2024 jsou Velikonoční prázdniny a naše školka bude souběžně se ZŠ Chvalšiny mimo provoz.

V době jarních prázdnin, tj. v týdnu od 10.3.-15.3.2024, bude provoz MŠ Chvalšiny omezen pouze na jednu třídu

s kapacitou maximálně 24 dětí.

Žádáme všechny rodiče, aby závazně nahlásili prázdninovou docházku

svých dětí třídním učitelkám, případně, aby děti z docházky řádně omluvili

do středy 6. března 2024.

 

Děkujeme za pochopení a přejeme všem krásné prožití jarních prázdnin.

 

 

 

 

Informace pro rodiče:

Po projednání se zřizovatelem školy bude provoz MŠ v době vánočních prázdnin přerušen v době:

od 23.12.2023 do 02.01.2024

V době přerušení provozu MŠ se dle § 6 odst. 4 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů výši úplaty za předškolní vzdělávání nesnižuje.

Provoz MŠ bude zahájen ve středu 03.01.2024

Ve Chvalšinách 11.12.2023

Mgr. Petr Holba, ředitel školy

 

 

V pondělí 18.12..2023 od 10 .45 hohin - proběhne v MŠ preventivní scrining zraku dětí .

Kdo má o toto vyšetření svého dítěte zájem, nahlaste se prosím u třídních učitelek, které Vám poskytnou bližší informace.