středa 1.6.2022

JDEME NA ZMRZLINU

pátek 10.6.2022

JEDEME NA VÝLET - půldenní výlet na hrad Pořešín s pohádkou a dílnou. Odjezd autobusu bude v 8.00h ze zastávky směrem na ČK, předpokládaný návrat ve 12.30h, poté oběd v MŠ. S sebou do batůžku: uzavíratelné pití, pláštěnku, svačina zajištěna z MŠ. Pokud vaše dítě trpí kinetozou, podejte před odjezdem lék proti zvracení a informujte nás. Prosíme, nedávejte dětem peníze, děkujeme.

pátek 17.6.2022

FOCENÍ

úterý 21.6.2022 od 16.00h

AHOJ ŠKOLKO - rozloučení předškoláků a jejich rodičů v zahradě MŠ.

  • zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne ve dnech 9.5. - 11.5.2022 formou osobních individuálních pohovorů s rodičem a dítětem. (učitelka pověřena vedením MŠ)
  • vydávání Evidenčních listů rodičům proběhne ve dnech 3.5. - 6.5.2022

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ
(od 1.9.2022 - školní ro 2022/2023)

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Chvalšiny


Ředitel ZŠ a MŠ Chvalšiny rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

K zápisu 9. - 11. května 2022 se dostavilo 18 žadatelů o přijetí do MŠ Chvalšiny.
Do MŠ Chvalšiny se

přijímá 12 dětí do naplnění kapacity MŠ (z toho 1 dítě se zkušební dobou 3 měsíce),

nepřijímá se 6 dětí.


Podrobnosti v příloze:
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ CHVALŠINY (vel.79 kB)

Zveřejněním seznamu v oznámení rozhodnutí o přijetí se považuje kladné rozhodnutí o přijetí za oznámené. Písemné rozhodnutí se již zákonnému zástupci nezasílá.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí vydává ředitel školy/učitelka pověřená vedením MŠ osobně zákonnému zástupci.

 

Mgr. Petr Holba, ředitel školy

 

 

Děti Vám touto cestou, za pomoci tabletu umožní „podívat se“ do školky během dne, dozvíte se více o tom, co se ve školce dělo…

Fotky a videa budou postupně přidávána na stránky školy zschvalšiny.cz pod mateřská škola / fotogalerie MŠ / výuka s tablety

S dětmi se postupně chceme naučit tablet používat k:

FOCENÍ hry a činností (jak jsem si hrál, stavěl, skládal, s čím jsem si hrál, co jsem nakreslil, maloval, vyráběl, co jsem se učil ….. já a nebo moji kamarádi)

POŘÍZENÍ VIDEA hrál jsem hru…, cvičil jsem…, zpíval, tancoval…, hrál pohádku…, naučil se básničku…

TVOŘENÍ SBÍRKY herbář, obrázky stromů, fotky počasí, svého okolí… a další

ŘEŠENÍ ÚKOLU najdi, spoj, vytvoř, poskládej, ...

Výuky se účastní 10 nejstarších dětí, které jsou ten den ve školce, protože máme 10 ks tabletů.

Provozní doba mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hodin

Děti se scházejí ve třídě Koťátek. V 7.30 h se otevírá třída Sluníček a děti přecházejí. Příchod dětí do MŠ je ukončen v 8.30 hodin.

Vyzvedávání dětí po obědě probíhá od 12.15 do 12.30h a odpoledne od 15.00 do 16.30h

Nepřítomnost dítěte je nutné omluvit den předem! tel.: 380 739 109, 725 790 631

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022 je 320,- Kč, viz: dokumenty - Pokyn ředitele školy o výši úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Chvalšiny pro školní rok 2021/2022

Stravování - vedoucí školní jídelny p. Herbstová, tel: 380 739 167