Upozorňujeme rodiče,

že ve čtvrtek 6.4.2023 v době Velikonočních prázdnin bude MŠ uzavřena.

V době jarních prázdnin, tj. v týdnu od 6.3.-10.3.2023, bude provoz MŠ Chvalšiny omezen pouze na jednu třídu s kapacitou maximálně 24 dětí.

Žádáme všechny rodiče, aby závazně nahlásili prázdninovou docházku svých dětí třídním učitelkám, případně, aby své děti z docházky řádně omluvili a to do 28. února 2023.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem krásné prožití jarních prázdnin.

 • Zápis do I. ročníku ZŠ: 
 •  středa 5.4.2023 od 14:00 hodin v budově ZŠ               

                                                  Mgr. Lenka Jarkovská - VP

 

 • Těšíme se do školy:  v druhém pololetí po zápisu do 1. ročníku ZŠ
 • -                  budoucí učitel/ka I. ročníku

  -                  přesné termíny budou doplněny v druhém pololetí šk. roku

 

 • Zápis do MŠ:                                                                                                                 
  • vydávání Žádostí k předškolnímu vzdělávání a Evidenčních listů rodičům proběhne ve dnech 2. 5. - 5. 5. 2023                                                                          
  • vlastní zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne ve dnech 8. 5. - 10. 5. 2023 formou osobních individuálních pohovorů s rodičem a dítětem. (zástupkyně pro předškolní vzdělávání)

Na základě  Žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje z Dotačního programu Rozvoj venkova a krajiny (Opatření 2 Cílená podpora EVVO ve školách) byl naší mateřské škole odsouhlasen projekt: „Kudy cesta k jablíčku?“

Projekt byl realizován v průběhu měsíců červenec až listopad 2022. 

Zahrada MŠ má dvě nově vysazené jabloně starých odrůd, životnost nových stromů zahradník odhaduje na 70 let. Stávající i nově vysazené ovocné stromy a celá zahrada jsou propojeny kvalitně provedeným mlatovým chodníčkem v délce 150 m.

Na výsadbě stromů se podíleli zaměstnanci školky a rodiče i s dětmi na společné víkendové akci, kdy byla provedena nejen zmíněná výsadba, ale i úklid a zazimování celé zahrady. Akce byla zahájena krátkým hudebně literárním tématickým pásmem dětí, následně proběhl raut, kdy téměř každá přítomná maminka přinesla nějakou jablečnou specialitu. Ve školce děti  na tuto zahradní slavnost vlastnoručně připravily křížaly v nové sušičce na ovoce, v peci na zahradě se pekla jablíčka s medem a se skořicí, vše se zapíjelo jablečným moštem.

Projekt zcela naplnil záměr posílit a dlouhodobě rozvíjet environmentální cítění, polytechnické dovednosti a kompetence dětí v obou jmenovaných oblastech vzdělávání. Současně projekt cestičkou propojil nejenom různé části zahrady, ale také společenství rodičů, dětí a pedagogů mateřské školy. S realizací velice pomohla obec Chvalšiny a vedení základní školy, kdy se jednalo především o organizační pomoc při technické realizaci výkopových a zemních prací.

Dalším přínosem projektu je kvalitní masivní mobiliář v podobě kruhové lavičky ve stínu staré jabloně, zahradnický pult, venkovní kuchyňka, zahradnické konve a přístroje ke zpracování ovocné úrody. Děti se pravidelně starají o zálivku jabloní, chodníček je denně využíván k jízdě na odstrkovadlech, koloběžkách, či k procházkám děvčátek s kočárky.

Velice děkujeme všem, kdo nám pomohli projekt zrealizovat.

Foto viz Fotodokumentace MŠ.

Ceny obědů od školního roku 2022/2023


2-6 let: celkem: 48,-

svačina 11,- /oběd 26,- /svačina 11,-           

7 let:    celkem: 52,-

svačina 11,- /oběd 30,- /svačina 11,-           

Cena za celodenní stravování je včetně pitného režimu.


                                                         Pavla Herbstová, vedoucí ŠJ