Vážení rodiče, 

od 25.5.2020, současně s prvním stupněm ZŠ, plánujeme  znovuotevření mateřské školy.  

MŠMT vydalo dne 30.4.2020 Manuál pro mateřské školy - ochrana zdraví, který je k nahlédnutí v dokumentech MŠ https://zschvalsiny.cz/index.php/2016-05-16-21-51-49/dokumenty-ms). Tento dokument upravuje epidemiologická opatření proti šíření nemoci Covid - 19.

Všichni zaměstnanci MŠ i rodiče dětí jsou povinni tato nařízení striktně dodržovat.

Stravování bude dětem zajištěno ve standardním režimu.  

Před zahájením provozu je pro nás nesmírně důležité znát informace o počtu dětí.  

Docházka dětí v tuto dobu není pro žádné dítě (ani předškolní) povinná a je zcela na rozhodnutí rodičů, jak vyhodnotí zdravotní rizika pro dítě, ale i pro ostatní členy domácnosti, jež mohou souviset s kolektivním soužitím v MŠ.

Pro obnovení a zajištění provozu MŠ dle pokynů MŠMT nutně potřebujeme znát Vaše plány!  

Prosím každého z Vás o závaznou zpětnou informaci – obratem, zda Vaše dítě do MŠ nastoupí, nebo v letošním školním roce školku již nevyužijete a dítě nastoupí až v září. 

  

Pokud dítě nastoupí, uveďte prosím ZÁVAZNĚ! také přesnou denní dobu, po kterou bude dítě v MŠ přítomno. 

Např. VZOR (toto je pouze příklad) : 

Ano má dcera ……do MŠ nastoupí a bude přítomna denně od 8:15 do 12:15 hod. 

Ne můj syn ……… v tomto školním roce do MŠ již nenastoupí. 

Předem děkuji za vaši urychlenou odpověď. (nejpozději do 13.5.2020 včetně) 

odpovědi na adresu – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

S pozdravem D. Pimparová DiS. 

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí

a zákonných zástupců.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020. Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

  • Organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
  • Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

                                                                                                                       Kancelář ministra

                                                                                                        Karmelitská 529/5, Malá Strana

                                                                                         118 12 Praha 1

Zápis do Mateřské školy Chvalšiny pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

prosím vytiskněte si formuláře dostupné na stránkách ZŠ a MŠ Chvalšiny a vyplněné je zašlete do 16.5.2020 elektronicky na web. kontakty ZŠ a MŠ Chvalšiny. Pokud nemáte možnost elektronické komunikace, budu v MŠ osobně přítomna v níže uvedených dnech.

Pro vydávání formulářů v papírové podobě :

v pondělí        4.5.2020          od 8:00 - 12:00

v úterý            5.5. 2020         od 12:00 - 16:00

 

Pro přijímání vyplněných formulářů:

v pondělí       11.5.2020         od 8:00 - 12:00

v úterý            12.5.2020        od 12:00- 16:00                           Danuše Pimparová DiS.

                                                                                        učitelka pověřená vedením MŠ Chvalšiny

 

!!!   UZAVŘENÍ MŠ CHVALŠINY   !!!

Od pondělí 16.3.2020 bude do odvolání uzavřena MŠ Chvalšiny.

12.3.2020