Informace pro rodiče

Po projednání se zřizovatelem školy bude provoz MŠ v době letních prázdnin přerušen 
v době:
 
od pondělí 26.07.2021 do pátku 20.08.2021
 
V době přerušení provozu je možné po dohodě s ředitelem/kou příslušné MŠ využít některé
z otevřených MŠ v okolí, příměstských táborů, případně využít služeb osob zajišťujících hlídání dětí jako službu na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
 
V době přerušení provozu MŠ stanovuji podle § 6 odst. 4 vyhlášky č. 43/2006 
Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů výši úplaty za předškolní vzdělávání takto:
 
červenec: 320 ,- 
srpen: 100 ,-
 
Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního 
měsíce, pokud nebyl s ředitelem školy dohodnut jiný termín splatnosti úplaty.
 
Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 23. 8. 2021.
 
Ve Chvalšinách 17. 6. 2021.   
                                                Mgr. Petr Holba
                                                ředitel školy

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2021/2022

ke stažení zde: ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ (PDF - vel.818 kB.)

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. Písemné rozhodnutí se již zákonnému zástupci nezasílá. Písemné rozhodnutí o přijetí vydává ředitel školy pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

 

Oznámení_o_přijetí_do_MŠ_2021_2022.jpg 

 

 

Zápis do MŠ:

  • vydávání Evidenčních listů rodičům proběhne ve dnech 4.5. - 7.5.2021

  • zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne ve dnech 10.5. - 12.5.2021

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Chvalšiny

pro školní rok 2021/2022

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Chvalšiny stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro příslušný školní rok překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí a maximálního počtu dvouletých dětí pro mateřskou školu.

K předškolnímu vzdělávání na základě přijatých žádostí budou děti přijímány v tomto pořadí:

1. Děti ve věku 6-ti let v období od 1. 9. 2021 do 31. 8. následujícího kalendářního roku a děti s odkladem povinné školní docházky dle §34 odst. 4 školského zákona

2. Děti ve věku od 4 let podle data narození s místem trvalého pobytu dítěte ve správním území obce Chvalšiny

3. Děti ve věku od 3 let podle data narození s místem trvalého pobytu dítěte ve správním území obce Chvalšiny

4. Děti ve věku od 4 let podle data narození s místem trvalého pobytu dítěte mimo správní území obce Chvalšiny

5. Děti ve věku od 3 let podle data narození s místem trvalého pobytu dítěte mimo správní území obce Chvalšiny

6. Děti mladší 3 let podle data narození s místem trvalého pobytu dítěte ve správním území obce Chvalšiny

7. Děti mladší 3 let podle data narození s místem trvalého pobytu dítěte mimo správní území obce Chvalšiny

Pro stanovení věku dítěte je rozhodující věk k 1. 9. příslušného školního roku, od kterého je dítě k předškolnímu vzdělávání přijímáno. Vždy má přednost starší dítě před mladším.

a) Přednostně jsou na základě příslušné kapacity MŠ přijímány k předškolnímu vzdělávání děti s celodenní docházkou do MŠ.

b) O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

c) Důležité pro přijetí dítěte mladšího tří let věku k pravidelné docházce do MŠ bude jeho schopnost přizpůsobit se podmínkám MŠ, která může být po zvážení okolností prověřena stanovenou zkušení dobou pobytu v délce 3 měsíců. Přijetí podle kritéria 6. a 7. je do celkového počtu 8 dětí mladších tří let podle data narození. Toto kritérium jsme povinni zajistit z důvodu zajištěnípsychohygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví, výchovy a vzdělávání dětí navštěvujících Mateřskou školu.

§ 34 odst. 1 školského zákona - předškolní vzděl. se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří let …

§ 33 školského zákona - povinnosti zajištění předškolní výchovy a vzdělávání v MŠ …

vyhláška 398/2009 Sb. - děti do věku 3 let spadají do skupiny osob s omezenou schopností pohybu …

Ve Chvalšinách 12. 4. 2021                                         Mgr. Holba Petr

                                                                                  ředitel školy

 

OTEVŘENÍ MŠ CHVALŠINY
OD 12.4.2021 - POUZE PRO PŘEDŠKOLÁKY

Více informací: do 8.4.2021

 


!!! UZAVŘENÍ MŠ CHVALŠINY DO 11.4.2021 !!!


Organizační změny vzhledem k vládním opatřením od 1.3. 2021

Dle vládního opatření dochází od pondělí 1. března ke změnám v organizaci školní výuky.

Výuka

Tímto dnem se UZAVÍRAJÍ všechny školy, mateřské školy i dětské skupiny. Doba uzavření se předpokládá minimálně na 3 týdny.
Distanční výuka bude probíhat u předškoláků. V případě potřeby kontaktujte učitele MŠ.

Ošetřovné

Dle nových pravidel škola nevydává žádné potvrzení. Bližší informace naleznete na webu školy:  https://www.zschvalsiny.cz/index.php/mimoradne-opatreni, nebo na stránkách ČSSZ:  https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Kancelář školy

Úřední hodiny:  pondělí, středa 8:00 – 15:00 hodin

Stravování

Po dobu uzavření MŠ je provoz školní jídleny MŠ přerušen.

 

Mgr. Petr Holba, ředitel školy

 

V odkazu MŠ - Informce pro rodiče
 nebo ZDE