Vážení rodiče,

 

dovoluji si podat vám touto cestou nejdůležitější informace týkající se nadcházejícího školního roku 2023/2024.

MŠ Chvalšiny je subjektem ZŠ a MŠ Chvalšiny, zřizovatelem je obec Chvalšiny.

Mateřská škola je dvoutřídní, obě třídy budou opět věkově smíšené.

Zástupce ředitele ZŠ Chvalšiny pro předškolní výchovu je Bc. Danuše Pimparová DiS.

Školní rok bude zahájen v pondělí 4. září 2023.

 

Ve třídě Koťátek je zapsáno 23 dětí - věku 4-3 roky. 

Ve třídě Sluníček je zapsáno 22 dětí - budou zde všichni předškoláčci, doplnění nejstaršími 3  ‑ letými dětmi. 

 

Na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd naleznete třídní seznamy dětí a „značku“ Vašeho dítěte.

 

Provozní doba mateřské školy:    - 6.30 – 16.30 hod.

                                                    

Ranní příchod dětí do MŠ bude denně ukončen v 8.15 hodin!

 

Vyzvedávání dětí po obědě probíhá od 12.15 do 12.30 hodin.

 

Odpoledne se děti rozchází opět pouze ze třídy Koťátek v čase od 14:45 do 16.30 hodin.

 

Plánovanou nepřítomnost dítěte je nutné omluvit alespoň den předem!

V mimořádném případě tj. při náhlém onemocnění, lze odhlašovat dítě a jeho celodenní stravování  nejpozději do 8.00 hod. příslušného dne.

tel.do MŠ:   380 739 109,          725 790 631

(na omluvenky po 8:00 hod. nebude brán zřetel a dítěti bude účtováno stravné v plné výši!)

 

Pokud má dítě vážné dietní omezení, musí mu vlastní celodenní stravu zajistit rodiče. Přinesenou dietní stravu kuchařka dítěti v kuchyni MŠ ohřeje a učitelky ji naservírují.

 

Rodiče jsou povinni sledovat jídelníček a na případný alergen ve stravě vždy sami upozornit učitelku!!!

 

Stravování a jeho úhrada je v kompetenci vedoucí školní jídelny paní P. Herbstové -  tel. do jídelny ZŠ: 380 739 167

 

více viz. dokumenty MŠ.

 

Ve čtvrtek 22.6.2023 proběhne v MŠ dopolední program ve spolupráci s Policií ČR - dětem budou o bezpečnosti na silnicích i bezpečnosti obecně vyprávět policisté z ČK, děti uvidí policistu v zásahové výzbroji i psovoda se služebním psem. Akce je plánovaná na zahradě MŠ.

Vážení rodiče,

upozorňujeme vás, že v průběhu měsíce července 2023 bude provoz MŠ omezen pouze na jednu třídu s kapacitou 24 dětí.

Prosíme vás, abyste závazně nahlásili docházku dětí v tomto období.

Zároveň upozorňujeme, že provoz MŠ bude dle dlouhodobého plánu uzavřen od pondělí 31.7. 2023 a dále po celou dobu měsíce srpna 2023.

Provoz MŠ bude obnoven od pondělí 4.9.2023.

V posledním týdnu měsíce srpna bude uspořádána informativní schůzka rodičů, na kterou budou pozváni rodiče všech přijatých dětí mailem.

V úterý 20.6.2023 od 15:30  do 17:00 hodin se na zahradě MŠ uskuteční malá zahradní slavnost - Rozloučení s předškoláčky.

Děti předvedou kamarádům a rodičům krátké kulturní pásmo, předškoláčci budou pasovaní na školáky a na závěr proběhne malý zahradní raut, děti si budou moci na zahradě krátce pohrát a zasoutěžit si.

Srdečně zveme všechny rodiče i rodinné příslušníky a maminky moc prosíme o případné zajištění nějaké dobroty na zamýšlený raut.