Pokud víte o absenci dítěte předem (dovolená, vyšetření u lékaře, atd.), nahlaste tuto skutečnost den předem osobně učitelce, v případě nemoci, omlouvejte dítě nejpozději do 8:00 hod. příslušného dne.  

Jestliže dítě nebude omluveno do 8:00 hod., bude mu započítáno stravné za celý den!

 

S pozdravem                                                                                                                    Danuše Pimparová DiS.

Zveme všechny rodiče na rodičovskou schůzku v MŠ: 5.9.2019 od 16:30 hod.

Dozvíte se vše o provozu MŠ.

Těšíme se na vás... 

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Chvalšiny oznamuje rodičům a ostatním strávníkům, že od 19.8.2019 - cizí strávníci, od 1.9.2019 - žáci a děti, dochází ke zvýšení cen stravného.

Z důvodu stále rostoucích cen potravin a energií se zvyšují ceny obědů dle následujících kategorií:


MŠ 3-6 let: přesnídávka 8,- /oběd 19,- /svačina 8,-           celkem: 35,-

MŠ 7 let:    přesnídávka 8,- /oběd 22,- /svačina 8,-           celkem: 38,-

* cena v MŠ je za celodenní stravování včetně pitného režimu


ZŠ 7-10 let:        24,-

ZŠ 11-14 let:       26,-

ZŠ nad 15 let:     28,-

* doporučení pro rodiče ,kteří hradí stravné inkasem, aby si navýšili inkasní limit


Školní důchodci:          37,-

Cizí strávníci:               60,-


                                                         Pavla Herbstová, vedoucí ŠJ