Provozní doba mateřské školy je od 6:30 do 16:30 hodin.

Ranní příchod dětí do MŠ je ukončen denně v 8:15 hodin !!!

Děti se společně scházejí od 6:30 ve třídě Koťátek.

V 7.30 h se otevírá třída Sluníček a  příslušné děti tam přecházejí.

Vyzvedávání dětí po obědě probíhá od 12:15 do 12:30 hodin - z jídelny MŠ

a odpoledne od 14:45 do 16:30 hodin - ze třídy Koťátek v přízemí.

Nepřítomnost dítěte je nutné omluvit nejlépe den předem! 

(v případě náhlé nemoci do 8:00 hod. příslušného dne).

                                                                    – tel.: 725 790 631, 380 739 109

Pokud dítě nebude včas řádně omluveno, bude mu účtováno stravné v plné denní výši.

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 je 350,- Kč.  Více v dokumentu Pokyn ředitele školy o výši úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Chvalšiny pro školní rok 2023/2024 viz. dokumenty.

 

Ceny obědů od školního roku 2022/2023

(změna od 22.8.2022)

Mateřská škola:
   věk: do 6 let    věk: nad 6 let
 Svačina dopolední :   11,- Kč    11,- Kč
 Oběd :  26,- Kč    30,- Kč
 Svačina odpolední :  11,- Kč    11,- Kč

 

Stravování - vedoucí školní jídelny p. Herbstová, tel: 380 739 167