Základní škola a Mateřská škola Chvalšiny

Chvalšiny 198,

382 08 Chvalšiny

 

Tel. 380 739 109

 

 web:   http://mschvalsiny.webnode.cz        

 e – mail:        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Informace rodičům pro  školní rok 2019/2020

 

Vážení rodiče,

dovoluji si vám touto cestou podat nejdůležitější informace týkající se letošního školního roku.

 

Školní rok je zahájen v pondělí 2. září 2019

Na nástěnce v šatnách jednotlivých tříd najdete seznam dětí a „značku“ Vašeho dítěte.

Třídu Koťátek v přízemí MŠ povede D. Pimparová DiS. a L. Ruschaková.

Třídu Sluníček v prvním patře MŠ povede Bc. M. Lamačová a Š. Mácsayová.

 

Třídy budou opět věkově smíšené tj. od 2 do 7 let.

Veškeré dotazy směřujte učitelce pověřené vedením MŠ – D.  Pimparová DiS. tel. 728 762 613,

případně řediteli ZŠ a MŠ Chvalšiny - Mgr. P. Holba – 380 739 117.

 

Provozní doba mateřské školy:    6.30 – 16.30 hod.

 

Úplata za předškolní vzdělávání pro šk.r. 2019/2020:

 

 • Výše úplaty činí 320,- Kč měsíčně.  Možnost snížení a osvobození od úplaty viz. Pokyn ředitele školy o výši úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Chvalšiny pro školní rok 2019/2020 (k  nahlédnutí na nástěnce v MŠ)

 

 • Pokud dítě bude řádně omluveno a do MŠ nedocházelo celý kalendářní měsíc, může si rodič podat žádost o snížení úplaty v daném měsíci (220,- Kč). 

 

 • Úplatu neplatí děti v posledním kalendářním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní docházky.  

 

 • Osvobozen od úplaty může být, na základě podané žádosti, rodič pobírající dávky v hmotné nouzi.

 

 • Způsob úhrady školného:
 1. a) bezhotovostní - svolením k  inkasu (potřebný formulář je možno vyzvednout u vedoucí učitelky MŠ, popř. u ekonomky školy)
 2. b) v hotovosti vedoucí učitelce MŠ.

 Úplatu je nutné uhradit do 15. dne příslušného měsíce

(platbu v hotovosti plaťte prosím pouze první dvě pondělí v měsíci, děkujeme za pochopení)

Konzultační hodiny pro rodiče:

 

Kdykoliv po předchozí dohodě s třídními učitelkami, nebo s vedoucí učitelkou mateřské školy.

 

 

Úhrada školních akcí MŠ:

 

V letošním roce se budou akce MŠ opět organizovat v MŠ, pro starší děti i mimo školku. Částka bude použita na úhradu aktivit, jako jsou divadelní představení, vzdělávací akce, návštěvy institucí, cestovné, popř. nákup potřebných věcí na pořádání akcí, které není možno uhradit z rozpočtu MŠ – např. drobné dárečky ke Dni matek, Dni dětí, atd.

 

Částku 500,-Kč bude vybírat paní učitelka M. Lamačová. Pokud bude částka v účtu dítěte vyčerpaná, paní učitelka rodiče upozorní na nutnost fond dítěte doplnit. Finanční zůstatek dětí odcházejících do ZŠ se převádí na konto mladšího sourozence docházejícího do MŠ, nebo je vrácen v hotovosti rodičům (případně je po domluvě s rodiči věnován na úhradu nadstandartních pomůcek a výtvarných materiálů).

 

Děti v posledním roce před nástupem školní docházky se budou moci účastnit předplaveckého výcviku, částka na tento výcvik a dopravu na něj bude upřesněna a vybírána dodatečně.

 

Stravování v MŠ:

 

Všechny děti byly vydaným rozhodnutím přijaty k celodennímu vzdělávání.

Mateřská škola je povinna zajistit celodenní stravování Vašeho dítěte, proto každé zapsané dítě do MŠ má automaticky zajištěno celodenní stravování (tj. dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu).

 

Pokud Vaše dítě bude pravidelně celý školní rok, popřípadě pravidelně určité dny v týdnu odcházet po obědě, nahlaste to třídním učitelkám a především vedoucí stravování p. Herbstové na tel.č. 380 739 167. Cena za celodenní stravování pak bude snížena o částku za odpolední svačinu.

Bližší informace a případné dotazy zodpoví přímo vedoucí stravování p. Herbstová v kanceláři ŠJ.

 

Odhlašovat celodenní stravování můžete nejpozději do 8:00 hod. příslušného dne, ale pouze v mimořádném případě tj. náhlé onemocnění dítěte. Jinak prosím o odhlášení stravného minimálně den předem. Pokud dítě nebude mít stravování včas a řádně odhlášeno, jste povinni ho uhradit v plné výši.

Pokud má dítě vážné dietní omezení, musí mu vlastní celodenní stravu zajistit rodiče. Dietní stravu dítěti učitelky v jídelně MŠ ohřejí a naservírují.

Jídelníček jsou rodiče povinni sledovat a na případný alergen ve stravě upozornit učitelku.

 

Úhrada stravování:

 

Stravování je možno hradit bezhotovostním převodem, či v hotovosti. Platby v hotovosti budete platit výhradně u vedoucí školní jídelny p. Herbstové v ZŠ- ŠJ v určených dnech a hodinách.

 

Kalkulace stravného pro školní rok 2019/2020:

 

Děti ve věku do 6 let                                 Děti ve věku od 7 let

Dopolední svačina        8,- Kč                    Dopolední svačina             8,- Kč

Oběd                         19,-Kč                    Oběd                               22,- Kč

Odpolední svačina       8,- Kč                    Odpolední svačina              8,- Kč

Celkem                      35,- Kč                  Celkem                             38,- Kč

 

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte:

 

Pokud dítě nepřijde do MŠ, je povinností rodičů včas a řádně dítě omluvit třídním učitelkám, a to nejpozději do 8.00 hod. (viz. Školní řád MŠ)

 

Provozní pokyny:

 

Děti se scházejí od 6:30 hod. ve třídě Koťátek v přízemí MŠ.

7.30 hod. odchází třída Sluníček do své učebny umístěné v prvním patře budovy.

Scházení dětí obou tříd je ukončeno v 8.30 hod., kdy začínají řízené činnosti.

V průběhu celého dne je budova MŠ z bezpečnostních důvodů uzavřena, vstup je zabezpečen elektronickým zvonkem po ústním prokázání vstupujících.

Vyzvedávání dětí odcházejících po obědě bude rodičům umožněno od 12:15 do 12:30 hodin.

Vyzvedávání dětí po poledním odpočinku je od 14:30 hodin.

Provoz MŠ končí v 16:30 hodin.

 

Pokud potřebujete dítě do MŠ výjimečně přivést později, prosím předem o osobní, či telefonickou informaci, v kolik hodin dítě přijde - Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ JEHO STRAVOVÁNÍ.

 

Povlečení na postýlky můžete mít buď vlastní, nebo dostanete „školkové“. Pravidelně po 3 týdnech (v případě infekčních chorob i častěji – vši, neštovice, …) dostanete v pátek povlečení domů vyprat a v pondělí jej opět přinesete vyprané zpět do MŠ.  Praní pyžam se provádí pravidelně každý týden. Děti si pyžama odnášejí domů v pátek a v pondělí opět přináší.

 

Informace pro rodiče o nadcházejících akcích MŠ:

 

Prosím rodiče o pravidelné sledování nástěnek v budově MŠ a o nahlížení na webové stránky mateřské školy (adresa web stránek uvedena výše). Jsou zde průběžně zveřejňovány zprávy důležité pro vaši informovanost.

 

Prázdniny ve školním roce 2019/2020

podzimní         29. října – 30. října  2019         - MŠ v provozu

Ředitelské volno v ZŠ:  31. 10. 2019 (čtvrtek) 1. 11. 2019 (pátek) MŠ v provozu

○ vánoční          23. prosince 2019 - 3. ledna 2020  - MŠ uzavřena!!!

○ pololetní        31. ledna 2020 (pátek)                 -  MŠ v provozu

○ jarní              10. - 16 února 2020                      -  MŠ v provozu

○ velikonoční     9. dubna 2020 (čtvrtek)              -  MŠ v provozu

○ hlavní              1. července  -  31. srpna 2020          

(předpokládaný termín uzavření MŠ v době hlavních prázdnin je od pondělí 27. července do pondělí 31. srpna 2020)

V době vánočních a v části letních prázdnin je po dohodě se zřizovatelem provoz MŠ přerušen.
O vedlejších prázdninách je provoz MŠ zajištěn do naplnění kapacity jedné třídy.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2021

 

Žádám všechny rodiče o včasnou informaci, zda o prázdninách a vedlejších prázdninách bude Vaše dítě navštěvovat MŠ.  Je to nutné z důvodu zajištění stravování a provozu MŠ!

 

Doporučená výbava do MŠ

 • · Bačkory - podepsané (pevnou obuv, ne pantofle a crocs)
 • · Pyžamo (podepsané)
 • · Hřeben  (podepsaný)
 • · Hrneček na pitný režim, nejlépe plastový a podepsaný
 • · Kartáček na zuby – podepsaný a zubní pasta
 • · 2 ks balíčku vlhčeného toaletního papíru
 • · 3 ks balení papírových kapesníků
 • · 1 ks balíčku papírových ubrousků
 • · Batůžek, který bude stále na šatně a bude v něm uloženo náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky – vše podepsané)
 • · Igelitovou tašku na lůžkoviny
 • · Pláštěnku - podepsanou
 • · Gumovky (uložené ve skříňce MŠ, opět podepsané)

 V chladných měsících necháme na volbě rodičů, zda jako pojistku dají do batůžku kalhoty a bundu odolné proti vlhku a zimě.  

Dovolujeme si Vás důrazně požádat, aby všechny věci byly viditelně podepsané a nedocházelo k nepříjemným záměnám.

Jak můžete pomoci mateřské škole Vy?

 • · Uvítáme jakoukoliv pomoc při úpravě zahrady MŠ při účasti na brigádách
 • · Oprava rozbitých hraček - tříkolky, traktory
 • · Pomoc s šitím kostýmů, dekorací
 • · Vyrobit nové dřevěné kryty na radiátory do jídelny MŠ
 • · Prezentovat Vaši profesi dětem MŠ (exkurze do firmy, podniku, úřadu)
 • · Spolupracovat při různých akcích pořádaných mateřskou školou

Uvítáme Vaše nápady a podněty a předem za ně děkujeme J

 

Vážení rodiče,

pevně věřím, že naše vzájemná spolupráce bude kvalitní a povede ke spokojenosti všech stran, především Vašich dětí.

Naší prioritou je, aby děti chodily rády do MŠ a cítily se tu bezpečně a spokojeně. Dovoluji si Vás poprosit, abyste případné problémy a připomínky okamžitě řešili v prostředí MŠ. Věřím, že dokážeme převážnou část sporných věcí vyřešit společně ku prospěchu všech stran.

Celý kolektiv pedagogických i provozních zaměstnanců MŠ Chvalšiny se na Vás a Vaše děti velice těší.

 

S  pozdravem                                                                                       Dana Pimparová DiS.