Termín:  8. 4. 2020 od 14:00 - 16:00 hodin v ZŠ Chvalšiny

 

 Zápis je určen:

 • VĚK dítěte –  6 let k 31. 8. 2020

 - pro děti narozené v období od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014

 - pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

 • VĚK dítěte –  5 let k 31. 8. 2020

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření.


 Průběh zápisu:        

  - dostavte se se svým dítětem 8. 4. 2020 od 14:00 do 16:00 hodin k zápisu do ZŠ Chvalšiny
  (pořadí se neobjednává)

  - vezměte s sebou k zápisu

 1. občanský průkaz
 2. rodný list dítěte
 3. kartičku pojištěnce
 4. Pokud budete žádat o odklad – přineste k zápisu doporučení PPP nebo SPC + doporučení ošetřujícího lékaře dítěte.
 5. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku.(dokumenty lze stáhnout nebo si je vyzvednout v MŠ)

Odklad plnění povinné školní docházky
§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

 • Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu.

 • Zákonný zástupce vyplněný formulář Žádost o odklad povinné školní docházky podá ihned
  u zápisu 8. 4. 2020.


 • Součástí žádosti je doporučení PPP nebo SPC + doporučení ošetřujícího lékaře dítěte.

 • Děti, kterým byl odklad ve školním roce 2019/2020 povolen, absolvují se zákonným zástupcem zápis opět i v tomto školním roce.

      Kritéria přijetí:

 1. Dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy
 2. Docházka sourozence do ZŠ a MŠ Chvalšiny
 3. Dítě, které navštěvuje MŠ Chvalšiny
 4. Ostatní zájemci

 

Počet možných přijatých žáků činí 30. Maximální kapacita bude naplněna v souladu se splněním podmínek bodu

1 – 4. V případě bodové shodnosti do naplnění posledního místa maximální kapacity rozhoduje los.

 

Zveřejnění výsledků bude v místě obvyklém: od 20. 4. 2020


 

Náhradní termín zápisu: úterý 20. 4. 2020 v 14:00 hodin

 • pro děti, které se z důvodu nemoci nemohly dostavit k řádnému termínu zápisu
 • zákonný zástupce přihlásí své dítě k náhradnímu termínu předem na mail školy (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 Předškolák, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2020

 • dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2020 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ  Školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŽENÍ ŠPZ + ODBORNÉHO LÉKAŘE.

dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - stáhnout ZDE (192 kB)

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ - stáhnout ZDE (410 kB)