Základní informace o organizaci a průběhu zápisu

Termín zápisu:  středa 10.04.2024 (14:00 - 16:00 hodin)

Zápis je určen

 • VĚK dítěte –  6 let k 31. 8. 2024 (řádný zápis)

 - pro děti narozené v období od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018

 - pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

 • VĚK dítěte –  5 let k 31. 8. 2024 (předčasný nástup do školy)

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte
  doloží příslušná vyjádření.

Předškolák, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2024

 • dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2024 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ  Školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2025 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŽENÍ ŠPZ + ODBORNÉHO LÉKAŘE.

 

K zápisu je nutné dodat

 • pokud budete žádat o odklad: Žádost o odklad + k žádosti o odklad patřičná doporučení,
 • rodný list dítěte (popř. kopie)

 

Odklad plnění povinné školní docházky
§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

 • Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky
 • Zákonný zástupce vyplněný formulář Žádost o odklad povinné školní docházky a doručí ho v době zápisu (popř. po zápisu).
 • Bude vyžadováno doporučení PPP nebo SPC (ŠPZ) + vyjádření ošetřujícího lékaře dítěte.
 • Děti, kterým byl odklad ve školním roce 2023/2024 povolen, absolvují zápis opět i v tomto školním roce.

V případě, kdy ŠPZ odloží vyšetření dítěte, RODIČE ABSOLVUJÍ ZÁPIS bez doporučení PPP, SPC.

Správní řízení o příjetí se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. Rodiče před nástupem dítěte do školy předloží doporučení ŠPZ + vyjádření odborného lékaře dítěte.
Ředitel školy rozhodne na základě doporučení, vyjádření a žádosti o odklad o odkladu povinné školní docházky.

JE TEDY NUTNÉ zajistit si termín v PPP nebo SPC včas.


Kritéria přijetí

 1.  Dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy  5 b.
 2.  Docházka sourozence do ZŠ a MŠ Chvalšiny  3 b.
 3.  Dítě, které navštěvuje MŠ Chvalšiny  1 b.
 4.  Ostatní zájemci   0 b.

 

V souladu s §164 odst. 1, písm. a) a § 165 odst. 2, písm. b) zákona 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovil ředitel školy pro školní rok 2022/2023 cílovou kapacitu prvního ročníku takto:

- max. počet v jedné třídě: 30 žáků (v případě zařazení žáků se SVP může být kapacita snížena)

- max. počet otevíraných tříd: 1

V případě bodové shodnosti do naplnění posledního místa maximální kapacity, rozhoduje los.

Zveřejnění výsledků zápisu bude v místě obvyklém a na webu školy: nejpozději dne 15.04.2024


Náhradní termín zápisu

 pondělí 15.04.2024

 • zákonný zástupce přihlásí své dítě k náhradnímu termínu předem na email školy (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)