EU MMR Barevne RGB
 
Cílem projetu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro polytechnické vzdělávání - cvičná kuchyňka ZŠ Chvalšiny
 
 
název: Rekonstrukce kuchyňky Základní školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVALŠINY realizuje ve školním roce 2022/2023 až 2024/2025 finanční podporu z OP JAK.

EU projekt z OP JAK  - ŠABLONY I

název: ZŠ a MŠ Chvalšiny - OPJAK - Šablony I
reg. číslo: CZ.02.02.XX/00/22-002/0002016ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVALŠINY realizuje ve školním roce 2020/2021 a 2021/2022 finanční podporu z OP VVV ve výzvách Šablony III formou projektů zjednodušeného vykazování.

EU projekt z OP VVV "ŠABLONY"     - (realizace 2016/18 - 2017/18) ukončeno k 31.8.2018
(reg. číslo: 02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003079)

EU projekt z OP VVV "ŠABLONY II"  - (realizace 2018/19 - 2019/20) ukončen k 31.8.2020
(reg. číslo: 02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010313)

EU projekt z OP VVV "ŠABLONY III" - (realizace 2020/21 - 2021/22) ukončen k 31.8.2022
(reg. číslo: 02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018490)


 

 

 

 

 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

reailizace investice 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - (realizace 2021/2022 a 2022/2023)


 

 

 

 

Pořízení digitálních učebních pomůcek

Podpora je určena pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Finančním zdrojem této intervence jsou prostředky tzv. Národního plánu obnovy z fondu Evropské unie – Next Generation EU.

  • digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí
  • pořízení mobilních digitálních zařízení pro žáky za účelem prevence digitální propasti

reailizace investice 3.1 NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY - (realizace 2021 a 2022)