Logo 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVALŠINY realizuje ve školním roce 2020/2021 a 2021/2022 finanční podporu z OP VVV ve výzvách Šablony III formou projektů zjednodušeného vykazování.

 

EU projekt z OP VVV "ŠABLONY"     - (realizace 2016/18 - 2017/18) ukončeno k 31.8.2018
(reg. číslo: 02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003079)

EU projekt z OP VVV "ŠABLONY II"  - (realizace 2018/19 - 2019/20) ukončen k 31.8.2020
(reg. číslo: 02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010313)

EU projekt z OP VVV "ŠABLONY III" - (realizace 2020/21 - 2021/22)
(reg. číslo: 02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018490)


 

publicita logo na web

 

 

 

 

 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

reailizace investice 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - (realizace 2021/2022)