EU MMR Barevne RGB
 
Cílem projetu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro polytechnické vzdělávání - cvičná kuchyňka ZŠ Chvalšiny
 
 
název: Rekonstrukce kuchyňky Základní školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVALŠINY realizuje ve školním roce 2022/2023 až 2024/2025 finanční podporu z OP JAK.

EU projekt z OP JAK  - ŠABLONY I

název: ZŠ a MŠ Chvalšiny - OPJAK - Šablony I
reg. číslo: CZ.02.02.XX/00/22-002/0002016ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVALŠINY realizuje ve školním roce 2020/2021 a 2021/2022 finanční podporu z OP VVV ve výzvách Šablony III formou projektů zjednodušeného vykazování.

EU projekt z OP VVV "ŠABLONY"     - (realizace 2016/18 - 2017/18) ukončeno k 31.8.2018
(reg. číslo: 02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003079)

EU projekt z OP VVV "ŠABLONY II"  - (realizace 2018/19 - 2019/20) ukončen k 31.8.2020
(reg. číslo: 02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010313)

EU projekt z OP VVV "ŠABLONY III" - (realizace 2020/21 - 2021/22) ukončen k 31.8.2022
(reg. číslo: 02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018490)


 

 

 

 

 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

reailizace investice 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - (realizace 2021/2022 a 2022/2023)


 

 

 

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

Podpora je určena pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Finančním zdrojem této intervence jsou prostředky tzv. Národního plánu obnovy z fondu Evropské unie – Next Generation EU.


Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi

  • cíl č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia.
  • cíl č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
  • cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením
    nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Publicita:
cíl č. 172 - vybavení za účelem dálkového studia
cíl č. 173 a 174 - prevence digitální propasti; podporu digitální gramotnosti ...