členové školního parlamentu ve šk. roce 2022/2023

  1. zástupce 2. zástupce náhradník
       
 3.třída:      
 4. třída:      
 5. třída:      
 6. třída:      
 7. třída:      
 8. třída:      
 9. třída:      
     
Předseda školního parlamentu:  
Místopředseda školního parlamentu: