členové školního parlamentu ve šk. roce 2019/2020

  1. zástupce 2. zástupce náhradník
       
 3.třída: Dominik Novák Mariana Mazeg Matouš Borský
 4. třída: Anna Bejdáková Milan Polák Ondřej Schacherl
 5. třída: Michaela Prayerová Veronika Churanová Marie Konečná
 6. třída: Johana Poláčková Kateřina Račková Adéla Nosková
 7. třída: Barbora Marečková Jakub Šimeček Remáč Jakub
 8. třída: Petra Blažková Matěj Kamenský Ladislav Decarli
 9. třída: Mikuláš Lamač Radim Sirůček Lukáš Churan
     
Předseda školního parlamentu: Sirůček Radim
Místopředseda školního parlamentu: Mikuláš Lamač
 
 
 Zápis z úvodní schůzky ŠP ze dne 03. 10. 2019
 Zápis ze schůzky ŠP ze dne 18. 11. 2019
 Zápis ze schůzky ŠP ze dne 09. 12. 2019