členové školního parlamentu ve šk. roce 2023/2024

  1. zástupce 2. zástupce náhradník
       
 3.třída:      
 4. třída:      
 5. třída:      
 6. třída:      
 7. třída:      
 8. třída:      
 9. třída:      
    
Předseda školního parlamentu:  
Místopředseda školního parlamentu:  
 
 

Zápisy ze schůzek ŠP

 

1. setkání ŠP - 10.10.2022

2. setkání ŠP - 17.10.2022

3. setkání ŠP - 17.11.2022

4. setkání ŠP - 28.11.2022

 

5. setkání ŠP - 9.1.2023

6. setkání ŠP - 20.2.2023

7. setkání ŠP - 24.5.2023