Informace k přijímacímu řízení na SŠ


Povinnosti žáků k přijímací zkoušce na SŠ (testování)

Škola, která organizuje přijímací zkoušku, je povinna zveřejnit informace o povinnostech uchazeče o testování a vzdělávání na svých internetových stránkách.


Stručný průvodce přijímacím řízení

 

Umělecké školy a konzervatoře (součástí přijímacího řízení je talentová zkouška):

 

 • kritéria zkoušek uveřejní SŠ do 31. 10. 2021 na svých webových stránkách
 • vyzvednutí přihlášek na ZŠ do 15. 11. 2021, odeslání na SŠ do 30. 11. 2021
 • na talentovou zkoušku (leden 2022) přijde písemné pozvání ze SŠ

 

Ostatní střední školy:

 

 • vyzvednutí zápisového lístku u výchovného poradce do 15. 3. 2022
 • pokud dojde ke ztrátě zápisového lístku, zákonný zástupce přinese čestné prohlášení (zde musí být napsáno, že čestně prohlašuje, že zápisový lístek nebude použit v žádném kole přijímacího řízení) výchovnému poradci a ten mu vydá nový.
 • obě přihlášky na SŠ obdrží zákonní zástupci do 22. 2. 2022
 • na obou přihláškách musí být uvedeny obě školy ve stejném pořadí
 • obě přihlášky (stejnopisy) je nutno odeslat na SŠ do 1. 3. 2022
 • pozvání k přijímacím zkouškám doručí písemně SŠ (kritéria zkoušek uveřejní SŠ do 31. 1. 2022 na svých webových stránkách)
 • výsledky přijímacího řízení se vyhlašují do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky
 • rozhodnutí o nepřijetí odešle ředitel SŠ v písemné podobě zákonným zástupcům
 • rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává (je zveřejněno na seznamu na veřejně přístupném místě SŠ a na webových stránkách SŠ)
 • po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů (vzít zpět zápisový lístek zákon až na výjimky neumožňuje)
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2022/2023.

  Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny:

  Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

  • 1. termín: 12. dubna 2022
  • 2. termín: 13. dubna 2022

  Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  • 1. termín: 19. dubna 2022
  • 2. termín: 20. dubna 2022

  Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  • 1. termín: 10. května 2022
  • 2. termín: 11. května 2022

 

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Lenku Jarkovskou (výchovný poradce)

* kompletní harmonogram JPZ: ke stažení ZDE

(Odkaz na: Průvodce přípravou na jednotnou přijímací zkoušku)


Návod, jak vyplnit přihlášku na SŠ:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

Informace k zákonu o přijímacím řízení na SŠ (pdf 699 kB)