Volby do ŠR pro volební období 2023 - 2026
Průběh voleb a zpracování výsledků se řídí Volebním řádem školské rady.

 • volba zákonných zástupců žáků
  pátek 24. 2. 2023 v době od 8 hod. do 14 hod. v ředitelně školy
 • volba členů za pedagogické pracovníky školy
  pondělí 13. 2. 2023 v době od 14 hod. do 15 hod. v jazykové učebně

 

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠR 2023 - 2026: ZDE

 

Volební orgán pro volby do Školské rady ZŠ a MŠ Chvalšiny pro funkční období 1. 3. 2023 – 28. 2. 2026

 • Mgr. Petr Holba              – předseda
 • Mgr. Olga Steinerová     – člen
 • Mgr. Lenka Jarkovská    – člen

Výňatek ze ŠZ:

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků „oprávněné osoby“, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem uskutečnění voleb do školské rady.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

...

 

ke stažení:

Volební řád školské rady

NÁVRH KANDIDÁTA DO ŠR_ZZ - tiskopis

 


Školská rada 2023 - 2026
Na základě jmenování a voleb bude ŠR pracovat pro volební obdobíod 1. 3. 2023 do 28. 2. 2026 v tomto složení:

Členové jmenovaní zřizovatelem:

 1. Jana Lamačová
  mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 2. Tomáš Bárta
  mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Členové zvolení pedagogickými pracovníky školy:

 1. Mgr. Pulkertová Alena
  mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 2. Mgr. Robová Olga
  mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Členové zvolení za zákonné zástupce nezletilých žáků:

 1. Lenka Ruschaková
  mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 2. Lenka Minaříková
  mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


Zápisy a usnensení ŠR (2020 - 2023)

 Zápis č. 1 a usnensení z jednání ŠR 16.09.2020
 Zápis č. 2 a usnensení z jednání ŠR 15.10.2020
 Zápis č. 3 a usnensení z jednání ŠR 11.10.2021
 Zápis č. 4 a usnensení z jednání ŠR 13.10.2022
   
   
   

 Výsledky voleb do ŠR (2023 - 2026)