Opakovaná výzva k podání návrhů kandidátů na člena ŠR

 

Termíny:         Přijímání návrhů kandidátů na člena školské rady (od 12.2. do 26. 2. 2020)

                       

                        Zveřejnění seznamu návrhů na členy ŠR (od 26.2.2020 do 28.2.2020)

    • Webové stránky školy
    • Informační nástěnka ve vestibulu školy

                    

                        VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY v ZŠ Chvalšiny 28.2.2020 (od 7:30 - 15:00 hod)

 


I. výzva k podání návrhů kandidátů na člena ŠR

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

K 28. 2. 2020 končí volební období stávajících členů Školské rady. Z tohoto důvodu proběhnou 26. 2. 2020 volby členů Školské rady. Ve volbách budou voleni 2 členové ŠR z řad zákonných zástupců + náhradníci (podle pořadí výsledků voleb) a 2 členové ŠR z řad pedagogických pracovníků školy.

 • Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům „oprávněné osoby“, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.
 • Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

Termíny:         Přijímání návrhů kandidátů na člena školské rady (od 28.1. do 11. 2. 2020)

                       

                        Zveřejnění seznamu návrhů na členy ŠR (od 12.2.2020 do 26.2.2020)

    • Webové stránky školy

                         

                        VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY v ZŠ Chvalšiny 26.2.2020 (od 7:30 - 15:00 hod)

 


 

ŠR pro období 2017 - 2020

Na základě jmenování a voleb do ŠR bude ŠR pracovat pro volební období

od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2020 v tomto složení:

Členové jmenovaní zřizovatelem:

 1. Jana Lamačová – od 1.7.2019
  mail:
 2. Tomáš Bárta - od 1.7.2019
  mail:

Členové zvolení pedagogickými pracovníky školy:

 1. Danuše Pimparová – tel. 728 762 613
  mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 2. Valentová Marie – tel. 724 917 696 (předseda ŠR)
  mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Členové zvolení za zákonné zástupce nezletilých žáků:
(členové jmenováni ředitelem školy podle § 167 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.)

 1. Mgr. Jana Jesenská - tel. 605 120 518
  mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 2. Mgr. Marečková Věra - tel. 704 438 377
  mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


Zápisy a usnensení ŠR

 

  Zápis č. 6 a usnensení z jednání ŠR ze dne 14. 10. 2019
   Zápis č. 5 a usnensení z jednání ŠR ze dne 28. 8. 2019
   Zápis č. 4 a usnensení z jednání ŠR ze dne 10. 12. 2018
    Zápis č. 3 a usnensení z jednání ŠR ze dne 5. 11. 2018
   Zápis č. 2 a usnensení z jednání ŠR ze dne 30. 10. 2017
   Zápis č. 1 a usnensení z jednání ŠR ze dne 29. 3. 2017