Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.
Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

  1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.
  2. pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy nejlépe od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

TERMÍNY - ZÁPIS DO MŠ CHVALŠINY 2020/21

Vydávání formulářů v papírové podobě budu v MŠ přítomna:
v pondělí        4.5.2020 (8:00 - 12:00 hod)
v úterý            5.5. 2020 (12:00 - 16:00 hod)
 
Přijímání vyplněných formulářů budu v MŠ přítomna:
v pondělí       11.5.2020 (8:00 - 12:00 hod)
v úterý           12.5.2020 (12:00 - 16:00 hod)
 
D. Pimparová, DiS.

Veškeré formuláře naleznete v odkazech níže

 

 

 

Předplavecký výcvik pro předškoláky bude probíhat v období od 22.11.2019 do 21.2.2020. Vyučovací den je vždy pátek od 10:40 do 11:25 hod.

Odjezd autobusu ze zastávky v 10:00hod., příjezd tamtéž cca ve 12:45 hod.  Časy odjezdu a příjezdu budou upřesněny.

Jedná se o 10 lekcí, kdy jedna vyučovací hodina stojí 50,- Kč. Celková cena za předplavecký výcvik je tedy 500,-Kč. 

Počátek docházky dítěte do „školky“ je vždy významnou událostí týkající se zpravidla celé rodiny.

Tento důležitý okamžik je spojen s nejistotou všech zúčastněných - jak bude dítě tento přechod zvládat, jaké problémy se vyskytnou a zda se podaří tento náročný moment překonat bez výrazné újmy na dětské psychice.

V naší mateřské škole přijímáme děti už od věku 2 let. Jsou situace, kdy je to nevyhnutelné a pracující rodiče potřebují umístit dítě do mateřské školy už v tomto věku. Přesto zůstává nadále doporučený věk na vstup do mateřské školy 3 roky. Významným hlediskem určujícím úroveň přechodu dítěte do mateřské školy není pouze jeho věk 3. let, ale především také jeho zralost, způsobilost a připravenost pro vstup do mateřské školy. Ve státní mateřské škole jsou v dnešní době třídy naplněné mezi 20 až 28 dětmi, kdy v určitých hodinách s tímto počtem pracuje pouze jedna pedagogická pracovnice.

Nastupující děti

musí být vyšetřeny dětským lékařem a řádně očkovány. Chráníme tak i ostatní děti před nákazou. Pokud dítě navštěvovalo jesle nebo jiné předškolní zařízení, je očkování jistě v pořádku. Před prvním nástupem do mateřské školy musí dítě vyšetřit dětský lékař - potvrzení s razítkem pediatra je většinou již na přihlášce do mateřské školy, na evidenčním listu být nemusí. Bez potvrzení o zdravotním stavu nemůžeme Vaše dítě přijmout.

První dny a týdny

znamenají pro dítě, které bylo dosud v domácí péči, značnou změnu v jeho dosavadním životě. Je to především první změna, kdy se také dítě setkává s odlišnými výchovnými postupy, než na jaké bylo v rodině zvyklé. Každé dítě se jim nepřizpůsobí stejně a každé na ně jinak reaguje. Některé děti se rychle spřátelí s novým prostředím i s učitelkami, některé jsou v prvních dnech smutné, odmítají jakékoli jídlo či pití, neakceptují daný vymezený prostor ani učitelku, nepoznají si své osobní věci, mají problémy s komunikací, nejsou schopné vyslovit a správně formulovat svá přání a potřeby, jiné jsou vzteklé, agresívní…a doma pak špatně usínají, málo jedí, mohou se začít počůrávat, jsou brzy unavené a tím i častěji a snáze onemocní. 

Zkušební doba – nejdéle 3 měsíce - sloužící k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám v mateřské škole. Proto adaptace dítěte bývá většinou dlouhodobou záležitostí a na počátku docházky je spojena s určitými riziky. Velmi záleží na vzájemné spolupráci, na klidném jednání rodičů i na tom, jak přizpůsobí dítěti jeho další denní režim.

Děti, které přicházejí z jeslí nebo dnes i ze soukromých školek, nemají většinou v novém prostředí velké potíže, jsou již zvyklé na skupinu vrstevníků, neznámé prostředí i na cizí dospělé osoby. Přesto je však třeba upozornit na některé rozdíly - v mateřské škole se vzhledem k počtu personálu předpokládá u dětí již větší samostatnost při jídle a pití, při mytí i oblékání, při udržování osobní čistoty a používání WC. Do MŠ chodí děti již bez plen! Mateřské školy nejsou vybaveny vlastním prádlem ani hracími oblečky pro děti. Proto je třeba přizpůsobit oblečení dítěte především všem potřebám denního programu (v teplé místnosti, vycházkám do okolí, hrám na zahradě, v písku i odpolednímu odpočinku), ale také schopnostem a dovednostem dítěte - knoflíky na dobře přístupných místech, šněrování…

Každé dítě je individuální, proto není adaptační režim pro všechny nastupující děti stejný. Významným prvkem, ovlivňujícím adaptaci dítěte, je stanovení doby a frekvence jeho pobytu v mateřské škole. Vzhledem k potřebám a psychickému stavu i ostatních dětí ve třídě doporučujeme ponechat dítě první dny v naší školce cca 2 hodiny - do pobytu venku. Teprve po konzultaci s pedagogickou pracovnicí se může dítě ve 2. týdnu účastnit celého dopoledního programu, s odchodem domů po obědě. Pokud bude vše probíhat bez problémů, dítě si vyzkouší celodenní pobyt s odpočinkem a s odchodem domů v 15,00 hod. po svačině.

Mnoha nepříjemnostem se může předejít, budeme-li vědět co nejvíce o dosavadním vývoji a zvyklostech vašeho dítěte. Nebojte se sdělit p. učitelkám i pro vás nepodstatné věci o dítěti. Informujte nás o stravovacích zvyklostech dítěte - co např. vůbec nejí z důvodu, že je mu po tom špatně a zvrací, zda trpí nechutenstvím, zda doma vydatně snídá - pak nebude mít chuť svačit apod. Nebojte se toho, že bychom děti nutily do jídla, nabízíme jim však pokaždé ochutnání, tak aby skutečně věděly, zda chtějí či nechtějí svoji porci sníst. Sledujte náš jídelníček, abyste mohli doma vhodně doplnit další stravu. A věřte našim zkušenostem - často doma neoblíbené nebo v MŠ zcela neznámé jídlo se naučí dítě v kolektivu ostatních dětí jíst.

Každé ráno

doprovázejte své dítě až do mateřské školy a pokud je to možné, nesvěřujte tento úkol starším nezletilým sourozencům. Nemůže-li matka, dovede dítě do školy otec, babička, sousedka… Nejde jen o bezpečnost dítěte cestou. V mateřských školách nepracují zdravotní sestry, neprovádí se tedy ranní zdravotní prohlídka. Nakažlivé nemoci se šíří stejně rychle v jakémkoli dětském kolektivu, proto i zde se snažíme každé dítě, podezřelé z nákazy, vyloučit ze styku s ostatními dětmi. Vaší povinností je informovat učitelku zejména o jakýchkoli odchylkách (nechutenství, zvýšená teplota, bolest hlavy, vyrážka, zvláště pak řídká stolice a zvracení…). Nepokoušejte se do školky dítě „propašovat“. Nejenže poškodíte zdraví vlastního dítěte, ale ohrozíte i děti ostatní. O nemocné dítě nemůže mateřská škola pečovat. V tomto případě budete vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítě a návštěvě lékaře. Onemocní-li nakažlivou chorobou někdo jiný ve vaší rodině, rovněž nám to ohlaste.

Dostatek času k zotavení dítěte po nemoci je jednou z nejdůležitějších podmínek jeho dalšího zdravého vývoje. Pokud šlo o onemocnění vážnějšího rázu (infekční apod.), bylo by vhodné před opětovným přijetím nechat dítě vyšetřit lékařem, který mu vystaví potvrzení. Nedochází-li zdravé dítě do MŠ např. z důvodu dovolené, není návštěva lékaře nutná.

Dostatek času je to nejdražší, co můžete svému dítěti poskytnout.

Neprodlužujte proto zbytečně jeho pobyt v mateřské škole, která mu při nejlepší péči nemůže nahradit citový vztah s rodiči. Dopřejte si denní společnou procházku, rozhovor, předčítání…Vždyť mateřská škola je doplňkem výchovné péče rodinné. Předškolní období tak strašně rychle uteče a už se vám nevrátí.

Najděte si také čas pro vzájemnou konzultaci s námi o společném postupu při výchově dítěte a nebojte se otevřeně vyslovit všechna svá přání nebo pochyby. Dobrou spoluprací se dá předejít mnoha nedorozuměním.
Náš cíl je společný. Společná by měla být i naše cesta k němu.

Těšíme se na Vaše dítě i na dobrou spolupráci s Vámi.

JAKÁ BYLA BRIGÁDA…

Podzimní brigáda na úpravu zahrady pro děti naší MŠ proběhla i přes avizovanou nepřízeň počasí dokonale.

Příroda nám poslala i trochu sluníčka, naše milá paní kuchařka upekla moučníky z jablek a k dispozici byl teplý čaj a káva.

Sešla se sympatická parta lidí s hojným počtem tatínků, kteří se vrhli do práce a tentokrát se věnovali hlavně prořezu keřů a stromů. Výsledkem byla obrovská hromada větví, kterou pomáhaly odnášet i maminky a děti.

Maminky vyčistily záhonky a chodníky, další tatínci odstranili mechovou vrstvu na asfaltovém povrchu před MŠ.

Došlo i na údržbu schodů ke klouzačce.

Jmenovitě srdečně děkujeme:

Manželům Robovým, p. A. Klimešové a p. M. Kamenskému, P. Novákovi, p. M. Punčochářovi, p. T. Smutkovi, L. Ficovi, p. T. Štítnické, p. J. Eliášové, p. L. Válkové.

Lavičky k natření si domů odnesli:

manželé Burcarovi a Košnerovi.

Údržbu vozového parku nám zajistil p. R. Jančák.