AKCE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU01 dyne

Ve středu 1. 11. 2023 zavládla ve školních prostorách v obci Chvalšiny strašidelná atmosféra. Již od ranních hodin zaplavily chodby vesele vykročené bytosti v pestrých a nápaditých strašidelných maskách. Ze školy dýchala tajemná až hrůzu nahánějící atmosféra.

   Zvláště první stupeň se věnoval přípravě na tuto událost již několik dní předem. Vyučující se zapojili do zdobení chodby děsuplnou dekorací. Každá třída se snažila překonat ostatní svou originalitou a nápaditostí.  Téměř každou třídu ten den učila nějaká čarodějnice, divoženka či upírka.

   Samotná výuka byla přizpůsobena tématu tajemného období kolem svátku Všech svatých…neboli Dušiček, kdy se brána mezi světem živých a mrtvých jednou za rok otevírá… Učitelé, hlavně na prvním stupni, si pro naše mladší žáky připravili speciální úkoly a hry spojené s tímto svátkem, které nejenže poskytly vzdělávací obsah, ale také přinesly radost a zábavu. Děti se mohly učit novým informacím formou her a kreativních aktivit.

   Celá akce byla organizačně zajištěna školním parlamentem, který se postaral o předání informací i hladký průběh strašidelného dne. Členové parlamentu, ať už z druhého či prvního stupně, se svými maskami připojili.

   Dokonce i rodiče se přidali a tak si v některých třídách děti pochutnaly na skvělých a lahodných strašidelných laskominách.

   Tímto způsobem se školní den proměnil v nezapomenutelnou událost, která spojila vzdělávání a radost. Děti nejenže rozvíjely své dovednosti a znalosti, ale také si užívaly neobvyklého společného času ve školním kolektivu

O. Robová