Ve středu 6. září jsme měli adaptační kurz. Vzhledem k tomu, že se spolu i s paní učitelkou třídní a asistentkou známe již od 4. třídy, nebylo třeba dlouhého seznamování a stmelování třídy.

Přivítali jsme do našeho týmu dva nové spolužáky, s kterými jsme hned vyřešili několik náročných úkolů.

Celé dopoledne jsme táhli za „jeden provaz“. Budeme se o to snažit i po celou dobu studia na druhém stupni naší základní školy.

 

 

.