Měsíc prosinec na základní škole probíhal ve znamení začátku zimy.  Tímto rokem našim dětem ze třetí a čtvrté třídy začal plavecký výcvik. Každý pátek se děti těšily do plaveckého bazénu v Českém Krumlově, kde absolvovaly 10 lekcí, pod vedením zkušených a usměvavých instruktorů. Pod jejich vedením si osvojovaly plavecké dovednosti a zdokonalovaly své plavecké styly. Děti měly z výcviku velkou radost a do bazénu se moc těšily. V únoru proběhla poslední hodina, která byla zakončena měřením sil plavců, kde ukázali, co se během výuky naučili.  Plavat mohl každý v libovolném plaveckém stylu. Vítězové si odnesli diplomy a medaile a ostatní své mokré vysvědčení za předvedený výkon.

Ahoj, ahoj, ahoj tímto pokřikem se v pátek rozloučili s plaveckým výcvikem. Instruktorům darovali krásný dárek v podobě

obrázku 3D, který se moc líbil.

Postřehy pedagogů- děti byly moc a moc šikovné a myslím, že se během výcviku mnoho naučily a věříme, že plavecké dovednosti využijí v dalších letních měsících strávených u vody.

Pl.Výcvik01

Pl.Výcvik02