Již zpočátku školního roku 2019-2020 jsme se vydali do Českého Krumlova, abychom nahlédli do života lidí v dobách minulých. Před samotným programem v Pivovarské zahradě jsme se porozhlédli po centru Českého Krumlova se zastávkou v zámeckém příkopě.

            Žáci si mohli vyzkoušet házet oštěpem a jinými předměty určené pro lov, také jsme se seznámili s různými předměty na opracování dřeva a vyzkoušeli jsme si, jak s nimi pracovat.  Vyrobili jsme si vlastní korálek ze skla, viděli jsme, jak se razili mince a vyzkoušeli jsme si točit s hrnčířským kruhem. Žáci odcházeli nadšení a obohaceni o nové zážitky a zkušenosti. Akce se zdařila, děkujeme všem organizátorům za pěkně strávené dopoledne.

Krumbenowe 2019