Vážení rodiče - zákonní zástupci žáků,

funkční období stávajících členů Školské rady za zákonné zástupce končí 2 / 2023 a ze zákona jsem pověřen organizací voleb do Školské rady.

S ohledem na tuto skutečnost v souladu s ustanovením § 167 školského zákona a Volebním řádem pro volby členů školské rady, schváleným OZ Chvalšiny, vyhlašuji volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků na tříleté období.

Harmonogram voleb:
od 1.2.2023 (od 8:00 hodin) do pátku 10.2.2023 (do 14:00 hodin) je možné v kanceláři školy předat návrhy kandidátů do školské rady. Návrhy kandidátů musí být odevzdány na předepsán tiskopisu - NÁVRH KANDIDÁTA DO ŠR_ZZ.pdf  (popř. v kanceláři školy).
Oslovení kandidáti a kandidáti zájemci o práci ve Školské radě budou osloveni do pátku 17.2.2023, kdy poté budou představeni na webových stránkách školy.

V pátek 24. 2. 2023 v době od 8 hod. do 14 hod. proběhnou volby zákonných zástupců žáků v ředitelně školy. v kanceláři školy - p. ekonomka.

Bližší informace o účelu a zákonných povinnostech školské rady získáte ve školském zákoně.
Výňatek týkající se školské rady najdet
e na webových stránkách školy - Školská rada.

 

Mgr. Petr Holba, ředitel školy