S cílem stmelit nově vzniklý kolektiv s významným počtem nových žáků v ročníku byl naplánován a realizován adaptační program. O první část se 18. 10. 2017 postarala Zdenka Doubravka z organizace Cassiopeia, která si pro děti připravila zajímavé kooperativní hry a aktivity pro prohloubení vztahů a posílení kladných vazeb mezi jednotlivými žáky. Celého programu se zúčasCollage 2017 10 18 18 02 32tnila také nová třídní učitelka Lenka Jarkovská, která měla možnost žáky také lépe poznat a vidět je z jiného úhlu pohledu než při běžné výuce.

Lucie Vávřeová