Dne 25.dubna se na naší škole konal „Den Země“. Žáci během projektového dne navštívili několik stanovišť, kde se věnovali nejrůznějším „ekologickým“ aktivitám.

Území obce Chvalšiny jsme rozdělili na jednotlivé úseky a každá třída uklidila svou přidělenou část. Ve škole se žáci prakticky učili třídit odpad – z velké hromady odpadu uprostřed třídy zbyla nakonec jen nepatrná část, která již nešla roztřídit. Animovaný film Nezkreslená věda o výrobě plastů nám ukázal, jak málo ekologicky odbouratelný tento materiál současnosti je.

Další naše činnosti směřovaly ke zušlechtění školního dvora – kultivace trávníku a založení bylinkové zahrádky. Na části školního pozemku jsme zasadili nejrůznější bylinky – tymián, bobkový list, meduňku, kontryhel, pažitku a další. Celý bylinkový záhon lemují levandule. Těšíme se, až budeme „plody“ naší bylinkové zahrádky zpracovávat – například při vaření ve školní kuchyňce, při výrobě bylinných čajů nebo voňavých levandulových polštářků.

Druhá a třetí třída strávila první dvě vyučovací hodiny ve svých třídách a druhé dvě vyučovací hodiny venku. První vyučovací hodinu pracovaly děti ve skupinách: zpracovávaly pracovní listy, týkající se třídění odpadu, hrály stolní hru Na odpady a též si mohly zahrát bowling (s PET lahvemi a tenisovým míčkem). Ve druhé vyučovací hodině měly možnost pracovat individuálně, ve dvojicích či skupinách a výtvarně zpracovávaly téma Příroda. K dispozici měly nejrůznější materiál. Kdo byl hotov, mohl se pokoušet trefovat míček (ze složeného novinového papíru) do krabice.

Na další dvě hodiny jsme se odebrali ven. V lese jsme si zahráli lesní Kimovu hru (děti měly za úkol si zapamatovat odpad, který v lese viděly a následně ve skupinách vše zapamatované vypsat na papír). Sesbíraný odpad jsme ihned roztřídili do pytlů a poté jsme uklidili okolí školy.