Opět po roce proběhl s našimi dětmi ze třetí a čtvrté třídy plavecký výcvik. Každý pátek se děti těšily do plaveckého bazénu v Českém Krumlově, kde absolvovaly 10 lekcí, pod vedením zkušených a usměvavých instruktorů. Pod jejich vedením si osvojovaly plavecké dovednosti a zdokonalovaly své plavecké styly. Děti měly z výcviku velkou radost a do bazénu se moc těšily. V únoru proběhla poslední hodina, která byla zakončena měřením sil plavců, kde ukázali, co se během výuky naučili. Vítězové si odnesli diplomy a medaile a ostatní své mokré vysvědčení za předvedený výkon.

Postřehy pedagogů - děti byly moc a moc šikovné a myslím, že se během výcviku mnoho naučily a věříme, že plavecké dovednosti využijí v dalších letních měsících strávených u vody.