Eurocentrum České Budějovice vyhlásilo výtvarnou soutěž Střípky evropských vánoc. Téma bylo zajímavé, proto jsme se rozhodli soutěže zúčastnit.

Nejprve jsme si v rámci Prvouky povídali o slavení Vánoc u nás, pak jinde v Evropě. Pro výtvarné zpracování jsme si vybrali 4 země: Českou republiku, Německo, Finsko a Francii. Žáci si vylosovali lístek s jednou zemí. Podle těchto lístků se spojili do skupin, kde bylo pár důležitých informací a zajímavostí vztahujících se ke slavení Vánoc. Pak už pracoval každý žák zcela samostatně, podle své fantazie a libovolnou technikou.

Práce nám trvala déle než jednu vyučovací hodinu. Pokračovali jsme jiný den, tak se stalo, že někteří žáci nestihli své výtvory kvůli nemoci dokončit. Proto bylo do soutěže posláno jen 13 prací.

Dne 23. 1. 2018 slavnostně předala paní zástupkyně O. Steinerová žákům velmi pěkné ceny a přečetla jim dopis od organizátora soutěže. Žáci byli velmi nadšeni a snad i motivováni pro účast v dalších soutěžích.

Mgr. Věra Marečková