Dne 11. června 2018 proběhl na naší škole Den v pyžamu. Jednalo se o akci organizovanou Školním parlamentem. Žáci i dospělí mohli přijít do školy v noční košili, pyžamu či jiném spacím úboru. Žáci první třídy si s sebou přinesli do školy i plyšové hračky.

Této akce se aktivně zúčastnilo 56 lidí (47 žáků a 9 dospělých). Přijít v tomto oblečení bylo netradiční a snad to přineslo i zábavné zpestření.

Hodnocení:

Na 1. místě se umístila 1. třída (10 žáků + 2 dospělé z celkového počtu 15 lidí).

Na krásném 2. místě skončila 3. třída (10 žáků + 2 dospělé z celkového počtu 16 lidí)

Hezké 3. místo obhájila 4. třída (9 žáků + 1 dospělá z celkového počtu 16 lidí).