Před pátou hodinou jsme se děti i dospělí sešli na náměstí pod městským úřadem a netrpělivě jsme očekávali rozsvícení vánočního stromku. Pan starosta řekl na úvod pár slov, následovalo tolik očekávané rozsvícení. Pak mikrofon převzali žáci z páté třídy a seznámili všechny s večerním programem.

Poté přišli na scénu naši nejmenší z MŠ a zazpívali krásně dvě koledy: Pásli ovce valaši a Štěstí, zdraví, pokoj svatý. Po nich přišly dětičky, které navštěvují ve škole kroužek flétničky a spolu s L. Minaříkovou (housle) zahrály tři koledy: Dej Bůh štěstí, Štědrý večer nastal a Štěstí, zdraví, pokoj svatý. Myslím, že i přes to, že jim jistě mrzly prstíky, se jim hra velmi povedla.

Následovaly dvě písně, které nám přednesli žáci, navštěvující školní sbor (Prosinec, Rolničky). I jim se obě písně povedly. Pak přišli žáci 1. – 4. třídy a společně přednesli báseň Zima. Celý večer jsme ukončili společnou koledou: Já malý přicházím koledovat, při které naši andělé (starší žáci) rozdávali perníčky (které napekli žáci a žákyně 2. stupně).

Děkuji všem, kteří pomáhali s pečením perníčků, s jejich rozdáváním, těm, kteří pomáhali s osvětlením a ozvučením. Všem dospělým i dětem, kteří přišli v tento večer a aktivně přispěli ke krásnému a pohodovému prožití první adventní neděle.