V rámci patronátu 1. a 9. třídy proběhla dne 27.9.2022 akce ,,Dopravka.“ Žáci 9. třídy rozmístili na školním dvoře a v obci Chvalšiny stanoviště s různými zábavnými úkoly, jejichž cílem bylo přiblížit malým kamarádům z 1. třídy, jak se správně a hlavně bezpečně pohybovat venku. Děti poznávaly dopravní značky – třeba i takové, které u nás v obci nenajdou, ale mohou je zaregistrovat v jiných městech a obcích. Na velikém obrázku, kde byly vyobrazené různé situace, se snažily určit, co je a není správné. Všichni si vyzkoušeli správné přecházení silnice ,,po zebře“ i mimo ni. Také si deváťáci prověřili, zda prvňáčci znají důležitá čísla telefonů IZS. Akci si všichni pochvalovali, prvňáčci se nebáli ptát a zaslouženě byli odměněni diplomy. Stejně tak si kluci a holky z 9. třídy vyzkoušeli jak je důležité trpělivě, v klidu a srozumitelně s malými kamarády komunikovat.

 

 

 

.