Na naší škole máme krásnou knihovnu plnou zajímavých, poutavých knih a encyklopedií. Protože máme rádi knížky, rozhodli jsme se zajet do větší knihovny. A tak 30. listopadu 3. třída vyrazila rovnou do Městské knihovny v Českém Krumlově.

Paní knihovnice Helena Jelínková nás seznámila s tím, jak to v knihovně chodí, k čemu vlastně slouží, jak se knihy řadí a jak postupovat při jejich vyhledávání. Dozvěděli jsme se, jak se knížky do knihovny nakupují, evidují nebo půjčují. Během povídání s paní knihovnicí jsme přišli na to, jak se o knížky starat, aby mohly dlouho sloužit a těšit ostatní čtenáře.

Prohlédli jsme si nejen dětské oddělení, ale i oddělení pro dospělé, čítárnu, knihobox, dokonce jsme mohli nahlédnout do sálů prelatury. Prokyšův i Gotický sál nás vtáhl do představ plných fantazie, jak se asi před několika sty lety žilo. Výlet do knihovny se všem moc líbil a musíme uznat, že náš zájem o knížky ještě vzrostl.