Dne 24. 10. 2019 jsme se zúčastnili programu Umělci v klášterech v Českém Krumlově. Díky laskavému vedení zdejších pracovníků se žáci naučili míchat barvy a poznávat jejich názvy. Rozpoznali rozdíl mezi grafikou, malbou a kresbou.

Poznávali různá historická díla a charakteristické znaky pro dané historické období. Snažili se být pozorní a dokázat rozpoznat různé symboly umělců na malbách. Sami si vyzkoušeli restaurovat obraz, jehož dokončení nás ještě čeká ve škole.

Tento program pomohl žákům objevit jejich skryté umělecké vlohy. Byl připraven velmi atraktivním způsobem. Žáci si tak měli šanci odnést spoustu nových znalostí, své míchané barvy a obraz, který zbývá dokončit.