Dne 12. 6. 2018 jsme se vypravili se třetí třídou linkovým autobusem do Českého Krumlova. Poté jsme se prošli po okraji města až do DDM. Zde se nám věnovala paní, která všem žákům zapůjčila kola, prošla s nimi trasu, seznámila je se základními dopravními pravidly a značkami.

Pak už si mohl každý z žáků vyzkoušet jízdu po dopravním hřišti. Snažili se dodržovat předpisy, při odbočování ukazovat rukou, dávat přednost v jízdě, atd.

Když si vše prakticky vyzkoušeli, přesunuli jsme se dovnitř. Zde se probírala teorie: žáci poznávali značky, na obrázku určovali, kteří účastníci dopravního provozu se chovají správně a kteří ne a vysvětlovali proč.

Všichni jsme si tuto dopravní výchovu užili. Je přínosné, že si žáci mohli vše prakticky zkusit. Těšíme se na příště.

Vypracovala Věra Marečková – TU 3. třída