Veškerá nařízení a opatření v ZŠ CHVALŠINY jsou uveřejněna v 1. odkazu na webových stránkách školy  "INFO COVID-19 "

 


 

Úhrada stravného na období od 25.5 – 26.6.2020 proběhne v úterý 2.6.2020 od 7:00 - 8:00 hod. a ve čtvrtek 4.6.2020 od 12:00 – 13:00 hod. (týká se strávníků,kteří budou v tomto období navštěvovat ZŠ a MŠ) Placení stravného není možné uskutečnit v prostorech školní jídelny.Platit se bude u okna jedné z učeben (naproti vchodovým dveřím do jídelny) Úhrada stravného v jinou dobu není možná. Rodiče,kteří platí inkasem budou mít platbu strženou v červnu.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 najdete na tomto odkazu https://www.zschvalsiny.cz/index.php/2016-05-16-21-51-49/dokumenty-ms

 

 


 

Dne 20. 2. 2020 jsme navštívili program Vědci v klášterech v Českém Krumlově. Mohli jsme si vyzkoušet, jaké je to být archeologem, historikem a restaurátorem. V roli archeologů jsme se pohrabali v hlíně a nalézali ukryté předměty (mince, šperky a dokonce i kosti). Všechny nalezené předměty jsme pečlivě očistili štětečky a následně vyplnili o nalezeném předmětu protokol.

V roli historiků jsme si mohli projít klášter a pečlivě vše pozorovat. Naším úkolem bylo nalézt objekty ukryté v přesmyčkách (madona, lomený oblouk, portál aj.). Také jsme navštívili sklep a v úplné tmě (jen za slabého světla baterek) jsme hledali ukryté černé kartičky. Na nich jsme si vyzkoušeli roli restaurátorů, kdy jsme se snažili odhalit a zrestaurovat původní obrázek.

Návštěvu klášterů jsme završili hledáním truhličky s pokladem. Podařilo se nám ji nalézt, proto si každý z nás mohl domů odnést sladkou odměnu.

žáci 5. třídy

 

 

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Termíny: Opakované přijímání návrhů kandidátů na člena školské rady (od 12.2. do 26. 2. 2020)

více informací v sekci školská rada nebo na odkazu níže

https://www.zschvalsiny.cz/index.php/2016-05-16-21-50-06/skolska-rada

 


 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

K 28. 2. 2020 končí volební období stávajících členů Školské rady. Z tohoto důvodu proběhnou 26. 2. 2020 volby členů Školské rady. Ve volbách budou voleni 2 členové ŠR z řad zákonných zástupců + náhradníci (podle pořadí výsledků voleb) a 2 členové ŠR z řad pedagogických pracovníků školy.

Podrobné informace viz. odkaz:

https://www.zschvalsiny.cz/index.php/2016-05-16-21-50-06/skolska-rada

 

 ...

10.2.2020 Sanitární den - NEVAŘÍ SE

11.2.2020 Školení - NEVAŘÍ SE

 

12.-14.2.2020 Vaříme

Ve dnech 17. a 18. října jsme se zúčastnili adaptačního pobytu. Byli jsme na základně skautů u Zlaté Koruny, která poskytuje jednoduché ubytování ve skromně zařízených pokojích. Navštívili jsme hasiče v Českém Krumlově, Klášter ve Zlaté Koruně a mezitím proběhlo mnoho různých aktivit. Velké poděkování patří paní Zwifelhoferové, která se starala o naše žaludky.

A naše hodnocení?

Líbili se mi hasiči, bylo to tam moc dobré.

Líbila se mi spolupráce, všichni se všemi.

Líbily se mi všechny hry, jak jsme hráli holky a kluci smíchaně.

Taky jsem se bavila s paní učitelkou Vávřeovou, protože je hodně super a mám ji ráda.

Nejvíc se mi líbilo, jak jsme hráli poklady.

Líbilo se mi, jak jsme hráli scénky.

Líbilo se mi opékání buřtů a vyprávění příběhů.

Líbil se mi výlet do kláštera.

A jídlo mi moc chutnalo.

Líbila se mi sranda s kamarády.

Líbil se mi celý výlet, jel bych tam znovu.

Zaujalo mne, jak jsme si museli pamatovat kamarádovy věci.

Nelíbily se mi pokoje a záchody.

 

 

 

Se žáky třetí a čtvrté třídy jsme se vypravili do sklárny v Hluboké nad Vltavou. Nejprve jsme byli seznámeni se střípky historie sklářského řemesla v Čechách. Poté si každý žák si mohl vyzkoušet vyrobit vlastní skleněný předmět. Žáci se také dozvěděli, z čeho se sklo vyrábí, mohli si prohlédnout, jak vypadá pravá sklářská pec a také se nám líbila výroba skleněných korálků.  Exkurze se žákům moc líbila, odjížděli jsme obohaceni o nové zkušenosti a také zážitky.

 

 

 

 

Se čtvrťáky jsme se vydali do přírody a pátrali jsme, co ten podzim všechno musí v přírodě udělat. Během cesty do lesa se žáci trochu zapotili, ale vzápětí byli odměněni výhledem na celé Chvalšiny. Bylo babí léto, sluníčko stihlo vzduch ještě trochu prohřát a po lese poletovala bílá vlákna pavučinek. Les voněl a pod nohama šustilo listí.

Pobyt v lese si každý žák užíval po svém. Své postřehy a myšlenky si zapisovali do připravených pracovních listů – snažili jsme se zapojit všechny naše smysly – zaposlouchat se, zadívat se, osahat si, cítit, co nám les nabízí a zvláště na podzim. Po splnění úkolů, jsme se vrhli na stavbu domečků pro zvířata, aby se měli, kam schovat před zimou. Čas rychle ubíhal, a proto jsme se domluvili, že po škole půjdeme dokončit stavby, které jsme nestihli. Všem se v lese moc líbilo.

 

 

 

 

Ve čtvrtek 7. 11. 2019 jsme se čtvrťáky navštívili knihovnu v Českém Krumlově. Poslechli jsme si vyprávění o pověstech našeho kraje. Dozvěděli jsme se, jak to je s Bílou paní ze zámku a také o čarodějnících z Horní Plané. Dokonce nechyběla pověst z Chvalšin – o vodníkovi. Po besedě si žáci mohli prohlédnout celou knihovnu. A jelikož zde probíhala burza vyřazených knih, každý si odnesl knihu dle vlastního výběru.

 

 

 

Dne 24. 10. 2019 jsme se zúčastnili programu Umělci v klášterech v Českém Krumlově. Díky laskavému vedení zdejších pracovníků se žáci naučili míchat barvy a poznávat jejich názvy. Rozpoznali rozdíl mezi grafikou, malbou a kresbou.

Poznávali různá historická díla a charakteristické znaky pro dané historické období. Snažili se být pozorní a dokázat rozpoznat různé symboly umělců na malbách. Sami si vyzkoušeli restaurovat obraz, jehož dokončení nás ještě čeká ve škole.

Tento program pomohl žákům objevit jejich skryté umělecké vlohy. Byl připraven velmi atraktivním způsobem. Žáci si tak měli šanci odnést spoustu nových znalostí, své míchané barvy a obraz, který zbývá dokončit.

 

 

 

 

 

Dne 10. října 2019, jsme společně s dětmi a rodiči, uklidili okolí školy v rámci akce „Projekt 72 hodin“. Děti dostaly igelitové pytle a pustily se do úklidu. Od 16 hodin, byly pro děti připravené dýně a začalo „Halloweenské“ dlabání dýní. IMG 2683 KopírovatDětem při dlabání pomáhali rodiče, či jiní rodinní příslušníci. Poté, co byly dýně vydlabané, šli jsme je společně zapálit a vyzdobit okolí školy.

Po celou dobu dlabání, bylo možné jít se posilnit občerstvením, které připravily maminky, kterým tímto děkujeme.

Vychovatelky Marie Valentová a Veronika Vysekalová

 

 

Celá fotogalerie - ZDE

 

První říjnové pondělí  3.10.2019, se sešli zástupci jednotlivých tříd na školním parlamentu. Po společném představení jsme si řekli, proč takový parlament ve škole máme a s čím nám může pomoci. Následovala volba předsedy a místopředsedy, které předcházely ještě volební plakáty každého zúčastněného. Volba měla dvě kola a předsedou parlamentu pro tento školní rok se stal Radim Sirůček a místopředsedou Mikuláš Lamač.

Zástupci jednotlivých tříd

  1. třída: Dominik Novák, Mariana Mazeg, Matouš Borský, Valerie Salcerová
  2. třída: Anna Bejdáková, Milan Polák, Ondřej Schacherl
  3. třída: Michaela Prayerová, Veronika Churanová, Marie Konečná, Klára Michálková
  4. třída: Johana Poláčková, Kateřina Račková, Adéla Nosková
  5. třída: Barbora Marečková, Jakub Šimeček, Remáč Jakub
  6. třída: Petra Blažková, Matěj Kamenský, Ladislav Decarli
  7. třída: Mikuláš Lamač, Radim Sirůček, Lukáš Churan

Další setkání školního parlamentu se uskuteční 18.11.2019, týden po tom, co se deváťáci vrátí z Prahy, kde navštíví skutečný parlament. Budou nám tak moci popsat, jak to ve skutečném parlamentu chodí.

Na dalším setkání se budeme věnovat návrhům a nápadům pro tento školní rok.

 

 

 

Začátkem října 6. třída společně s paní učitelkou Tykalovou a Vávřeovou nocovala ve škole. Jak tuto akci vidí děti, se můžete dočíst v následujících příspěvcích.

Z pátka 4.10. na sobotu 5.10. se sešlo 14 dětí z naší 6. třídy a dvě paní učitelky k přespání ve škole. Ze začátku jsme psali na papír, co očekáváme od této akce.  Potom jsme šli ven, kde jsme hráli hru Hmota, chodili jsme také po laně a při tom nás měli držet ti spolužáci, kterým důvěřujeme. Večer jsme měli hledat Janu, která se jakoby ztratila, a museli jsme si ji vykoupit. Takže jsme dali telefony, někdo dal i spacák a karimatku. Druhý den ráno jsme se šli nasnídat a pak jsme hráli hru na schovávanou. Po schovce jsme se rozloučili a šli domů. Bylo to super.

Po škole se skoro celá naše třída sešla na dvoře. Šli jsme do školy a napsali jsme na papír, co od akce očekáváme. Potom jsme dostali papír, kde byl namalovaný kufr a koš. Do koše jsme napsali věci, které nechceme přenášet z prvního stupně a do kufru jsme psali to, co si na 2. stupeň odneseme. Po jídle jsme šli ven. Jako první jsme hráli hru Hmota, pak jsme si vybrali 2 lidi, kterým věříme a ti nás museli jistit, když jsme přecházeli po laně. Další hra se jmenovala Postižení a museli jsme se navzájem léčit. Po vyléčení jsme se vrátili do školy, navečeřeli jsme se a zahráli schovku. Večer nám unesli Janu. Museli jsme jí hledat podle indicií a pak jsme měli dát za Janu výkupné (telefony, spacáky, karimatky). Když se nám Jana vrátila, tak jsme se pomalu chystali na večerku, někteří usnuli dřív, jiní později. Ráno jsme se nasnídali, zahráli jsme si na schovku a šli domů. Bylo to fajn.

V pátek 4.10. se celá třída (kromě jednoho) sešla na školním dvoře. Bylo nás tam 14 dětí a 2 paní učitelky. Nejdříve jsme šli ven, tam hráli hry. Potom jsme se přemístili zpátky do školy. Tam nám zmizela Jana, kterou jsme museli zachránit vykoupením.  Všichni jsme dali výkupné – všechny telefony, spacáky nebo karimatky. Celou noc jsme ty věci nedostali, ale dostali jsme Janu. Hráli jsme také všichni schovku, i paní učitelka Vávřeová. Pak jsme šli spát. Ráno jsme se nasnídali, něco si zahráli, např. schovku. V 10 hodin jsme se rozešli domů. Byla to moc fajn akce.

koláž 2

koláž 1

 

 

 

Již zpočátku školního roku 2019-2020 jsme se vydali do Českého Krumlova, abychom nahlédli do života lidí v dobách minulých. Před samotným programem v Pivovarské zahradě jsme se porozhlédli po centru Českého Krumlova se zastávkou v zámeckém příkopě.

            Žáci si mohli vyzkoušet házet oštěpem a jinými předměty určené pro lov, také jsme se seznámili s různými předměty na opracování dřeva a vyzkoušeli jsme si, jak s nimi pracovat.  Vyrobili jsme si vlastní korálek ze skla, viděli jsme, jak se razili mince a vyzkoušeli jsme si točit s hrnčířským kruhem. Žáci odcházeli nadšení a obohaceni o nové zážitky a zkušenosti. Akce se zdařila, děkujeme všem organizátorům za pěkně strávené dopoledne.

Krumbenowe 2019

    Na konci školního roku jsme se za své velké studijní úsilí odměnili exkurzí do Českých Budějovic, kde jsme si v praxi ověřili některé své nabyté poznatky. Program vlastně kopíroval náš rozvrh. K rannímu autobusu se dostavili všichni, kteří se nebáli horkého letního dne a chtěli si něco užít.

    Cesta autobusy byla pohodová. Po výstupu v Č. Budějovicích jsme zamířili k soutoku Vltavy a Malše, zmapovali jsme si oba vodní toky (vlastivěda). Pro zapamatování místa soutoku nám stačí si jen vybavit pohoupání na Dlouhé lávce. Vylézt na strom u Slepého ramena Malše v rámci rozcvičky byla pro nás maličkost.

    Při vyběhnutí schodů na Černou věž se někteří z nás už (ale jen trochu) zadýchali. Odměnou nám byl nejen daleký výhled do všech světových stran, ale pohled shora na střechy, dvory, ulice a náměstí. Připomněli jsme si, že náměstí Přemysla Otakara II. má rozlohu přibližně 1 ha.

Při vyprávění paní "věžné"jsme se přenesli do let dávno minulých a snažili si představit život

na věži, kde se našlo místo nejen pro rodinu, ale i pro nezbytné zvířectvo (např. slepice a kozu).

Cestu dolů jsme zvládli s přehledem, i když vzhledem k příkrosti schodišť jsme si občas připadali jak na kolmém žebříku.

    Po té jsme si to už namířili na Piaristické náměstí do Solnice na výstavu "Leonardo", kde jsme strávili skoro dvě hodiny. Zde už se mísila historie, biologie (anatomie člověka), výtvarná výchova, matematika (geometrická tělesa) a všelijaká další "záhadologie". Každý si mohl najít své, zabavit se dle libosti a hlavně si na vše sáhnout, manipulovat, stavět i přetvářet (třeba obraz Mony Lisy). Nakoukli jsme i do tajů fyzikálních jevů jako je kladka, pevnost samonosného mostu bez použití hřebíků, rozložení obrazu. Psaní jsme si zpestřili ve stylu da Vinciho, tedy zrcadlově a zprava doleva. Přeměřili jsme si, že naše výška odpovídá našemu rozpětí "křídel"(rukou). Ti, které unavily dojmy i tvůrčí činnost, měli možnost si odpočinout v prvním dřevěném tanku.

    Dál nás čekal zasloužený oběd v blízkém hostinci U Tří sedláků, jehož historie sahá do dob koněspřežky. Jídlo (dle naší objednávky - kuřecí řízek a hranolky) bylo však čerstvé a výborné.

Nakonec jsme uhasili žízeň a vydali se zpět na autobus. Slíbenou zmrzlinu (či ledovou tříšť) zvládli už jen někteří. Ale protože den byl hodně horký, svlažili jsme si unavené nožky v Malši, při tom jsme pozorovali i rybičky. Pak už jen cesta domů autobusem.

 A na závěr alespoň dva citáty Leonarda da Vinci pro naši i vaši inspiraci a pro povzbuzení:

,,Tak jako nepoužívané železo rezaví, stojatá voda zahnívá či v zimě zamrzá, tak mozek bez cvičení leniví."

Tak kamarádi, věřte tomu, že: "Ani jeden mladý člověk není tak nešikovný, aby nedospěl k úspěchu aspoň v jedné věci, když je vytrvalý."

S přáním krásných prázdnin se loučí se školním rokem páťáci s paní uč. Veselou

 

 

 

 

6.-7. červen 2019

              Výletu předcházela společná příprava - plánování programu, túry, orientace na mapě, vyhledávání autobusového spoje, nákup potravin, hromadění zavazadel včetně stanů a spacáků.

Na sraz v Českém Krumlově dorazili brzy ráno všichni včas a v plném počtu. Klubal se krásný slunečný den. Autobusem jsme se nechali odvézt do Kaplice. Před 8. hodinou ranní jsme již čekali před lékárnou, kde jsme zakoupili repelent - důležitá věc na naší výpravu ! Dál nás už čekala pěší osmikilometrová túra převážně kolem řeky Malše - lesem, loukami i všelijakou divočinou, ke konci chvíli i po silničkách. Úplně na závěr jsme překonali rozbahněný potok. Cesta nám i se zdoláním několika převýšení a krátkou zastávkou na svačinu trvala dvě a půl hodinky. Dorazili jsme právě včas, slunce už dost pálilo.

              Cestou jsme zjistili, že do kopce se jde nejlépe s písní na rtech. Čím rychlejší rytmus, tím svižnější tempo. Tak brzo nás na hradě nečekal ani pan správce.

Následovalo zbaštění zásob z domova, velmi zajímavé povídání pana správce o životě ve středověku (nejen o historii hradu, ale i o způsobu života a o hygienických zvyklostech). Dozvěděli jsme se, co měl na práci purkrabí, lovčí, děvečka či pacholek. Asi bychom s nimi neměnili, makali od úsvitu do setmění. Víme už, že v době míru přespávalo na hradě max. 20 lidí, ostatní měli svá obydlí a rodiny v podhradí. V době obléhání však hradby poskytovaly útočiště i poddaným. Poslední možností úniku byly tajné chodby, které směřovaly z hradu pryč.

       Následně zmoženi horkem jsme si na paloučku mezi dvěma branami postavili stany a odebrali se k řece Malši. Koupel byla velmi osvěžující, uplavané pantofle byly všímavými spolužačkami pochytány. Do řeky skočili všichni, největší otužilce bylo nutno po půl hodině vyhánět, neboť blížící se mračna hrozila bouřkou.

              Bouřka i déšť se nám ale zatím vyhnuly. Stačili jsme si zahrát zapomenuté hry - na krvavé koleno a na mrkanou. Vyhladovělí jsme se pustili do vaření kotlíkové bramboračky. Bylo třeba nejen oškrabat a nakrájet brambory a zeleninu, ale také rozdělat a udržovat oheň, postavit trojnožku, zavěsit kotlík a míchat polévku. Každý se zapojil dle svých sil. Výsledek někomu chutnal více, někomu méně. Kdo se nenasytil dostatečně polévkou, zahnal hlad opečeným buřtem, nebo zbylými zásobami z domova.

           Vše bylo skvěle načasované - slabá bouřka s vydatnějším čtvrthodinovým deštěm nás zastihla již s plnými bříšky. Ukryli jsme se ve stanech. Následoval půlhodinový slabší deštík. Každý stan trávil čas po svém - někdo to měl místo bobříka odvahy, jinde se hrály karty.

Déšť vzduch osvěžil, tak ještě do večerky byla hodinka na brouzdání po hradě, který byl v tuto dobu jen náš.

              Neděle začala u některých balením. Rozumnější nechali stan oschnout. Všichni se ale zapojili do mletí obilí ručním kamenným mlýnkem a následným pečením a pojídáním placek. Rozdělání a udržování ohně bylo samozřejmostí. Slunce zase pražilo a tak jsme uvítali, že se rodiče smluvili a přijeli si pro nás, tím nám ušetřili plánovanou pěší cestu na autobus.

A to důležité na závěr......

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a skvělou koordinaci při chystání výletu a za pomoc s odvozem věcí a dětí na místa určení.

Děkujeme maminkám, které celou akci s námi skvěle zvládly a vytvořily na hradě spolehlivé zázemí.

Děkujeme také všem, kteří si o nás dělali starost během bouřky a přívalového deště, možná tím od nás živly odehnali.

Děkujeme sdružení Hrady na Malši za možnost užít si pobyt na hradě i přes noc a  panu Radku Kocandovi za program a čas, který nám věnoval.

Ahoj Vaši páťáci s Veselou učitelkou

 

 

 

 

 

 

V pátek 24.5.2019 proběhl na naší škole „Den dětí“. Žáci si mohli zvolit jednu z pěti variant, jak tento den stráví: hledání pokladu ve Chvalšinech, Multikino Cinestar v IGY v Českých Budějovicích, pěší výlet na Lipno, pěší výlet na Dívčí Kámen a cyklistický výlet do okolí Chvalšin. Nabídka aktivit byla pestrá, a tak každý mohl strávit tento den podle svých představ. Podívejte se, jak tento den zhodnotili někteří z našich druháků:

„Byli jsme na Lipně a ušli jsme 13 kilometrů. Hledali jsme kešky. Šli jsme také nakoupit. Líbil se mi tam les a cesta parníkem.“

„O Dívčím Kameni: Hledali jsme poklad. Chodili jsme bosí. Líbilo se mi tam, protože bylo hezky. A dostali jsme bonbóny.“

„Poklad ve Chvalšinech: Mně se líbilo, protože jsme hledali kamínky se znaky. Šli jsme, luštili jsme hádanku a mohli jsme si vzít z pokladu, co chceme, ale jenom tři věci. Měla jsem promočené boty. Koukali jsme na pohádku Strašidlo v Paříži.“

„Dívčí Kámen: hledali jsme poklad a potom jsme opékali buřty. Jeli jsme vlakem pozadu a bylo to zvláštní. Na Dívčím Kameni se mi líbilo všechno.“

 

 

 

 

 

 

 

 

V 6.třídě se v rámci výuky občanské výchovy zabýváme tématem „rodina“. A k rodině neodmyslitelně patří svatba – každý z nás se alespoň jednou v životě ocitne na svatbě – jako host, nebo jako jeden z hlavních aktérů.

Abychom se na této slavnostní příležitosti uměli vhodně chovat, tradičně na naší škole pořádáme svatbu šesťáků. Rozdáme si role: nevěsta, ženich, svědkové, oddávající, matrikářka, hudebník, fotograf a svatebčané. V tento slavnostní den přicházíme také slavnostně oblečení – nevěstě nechybí bílé šaty a kytička, ženich má bílou košili, kravatu a společenské kalhoty. Rovněž svatebčané jsou k nerozeznání od těch na opravdové svatbě.

Na samotný akt oddávání se přicházejí podívat žáci z celého prvního stupně, což přispívá k vážnosti tohoto okamžiku. Každý přihlížející také dostane na ochutnání svatební koláčky. Po přípitku a gratulacích odchází svatební průvod do vyzdobené školní kuchyňky, kde je již pro všechny šesťáky připravena bohatá svatební hostina (co nám napekli naše maminky).

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 29.4. proběhla na naší škole rybářská olympiáda. Své znalosti v tomto oboru si tento den prověřilo celkem 17 žáků z 6., 7. a 8.třídy. Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci: Mikuláš Lamač, Petr Nymsa a Sára Schwarzová. Všem našim rybářům blahopřejeme a budeme držet palce, aby byli vybráni do krajského kola, které proběhne v červnu na střední rybářské škole ve Vodňanech.