Přírodověda pro nás neznamená jen sedět ve školních lavicích a učit se.  V lednu jsme si povídali o tom, jak zvířata přežívají dlouhé zimní období. A rozhodli jsme se pro některé z nich něco udělat! Někteří žáci přinesli domácí sádlo a někdo zase koupil slunečnicová semínka. Ve školní kuchyňce jsme ve velkém hrnci sádlo rozehřáli a nasypali do něj slunečnicová semínka. Z utuhnuté hmoty jsme vytvořili koule na zobání pro ptáky. Podívejte se na fotografie, jak jsme si jejich rozvěšování v parku na chvalšinském náměstí užili. Jaké druhy ptáků asi přilákají?

Mgr. Irena Pražanová

 

 

 

 

Ve středu 7. 2. 2018 proběhl na naší škole Den naruby. Jednalo se o akci, organizovanou Školním parlamentem. Chlapci se měli převléci za dívky a dívky za chlapce.

Celá akce byla dobrovolná (pro žáky, žákyně, učitelky i asistentky). Někteří přišli do školy rovnou ve svých převlecích, někteří si s sebou nesli věci na převlečení – to pak byl na toaletách velký shon, když zde probíhalo veliké převlékání, líčení a další úpravy. Jiní se akce nezúčastnili.

Z celé školy bylo nakonec převlečeno 57 lidí (dospělých i dětí). Krásné třetí místo získala 4. třída (73,3%). Na druhém místě se umístila 5. třída (77, 8%). Maximální plnou účast měla 6. třída (100%) a umístila se tak na prvním čestném místě.

Jsem přesvědčená, že děti i dospělí si tento Den naruby užili.

                                                                                 Mgr. Věra Marečková

 

 

 

 

 

Eurocentrum České Budějovice vyhlásilo výtvarnou soutěž Střípky evropských vánoc. Téma bylo zajímavé, proto jsme se rozhodli soutěže zúčastnit.

Nejprve jsme si v rámci Prvouky povídali o slavení Vánoc u nás, pak jinde v Evropě. Pro výtvarné zpracování jsme si vybrali 4 země: Českou republiku, Německo, Finsko a Francii. Žáci si vylosovali lístek s jednou zemí. Podle těchto lístků se spojili do skupin, kde bylo pár důležitých informací a zajímavostí vztahujících se ke slavení Vánoc. Pak už pracoval každý žák zcela samostatně, podle své fantazie a libovolnou technikou.

Práce nám trvala déle než jednu vyučovací hodinu. Pokračovali jsme jiný den, tak se stalo, že někteří žáci nestihli své výtvory kvůli nemoci dokončit. Proto bylo do soutěže posláno jen 13 prací.

Dne 23. 1. 2018 slavnostně předala paní zástupkyně O. Steinerová žákům velmi pěkné ceny a přečetla jim dopis od organizátora soutěže. Žáci byli velmi nadšeni a snad i motivováni pro účast v dalších soutěžích.

Mgr. Věra Marečková

Dne 3. 12. 2017 jsme společně zahájili první adventní neděli u vánočního stromečku. V 17:00 pronesl pan starosta úvodní slovo. Hned potom se rozsvítil vánoční stromeček. Následovalo pásmo koled, které si přichystali žáci ZŠ a MŠ Chvalšiny. Od žáků páté třídy jsme se dozvěděli něco o Luciích a jiných vánočních zvycích a tradicích. Nezapomněli jsme ani na obdarování přítomných dětiček z řad diváků.

Ráda bych poděkovala všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na této akci:

 • Panu starostovi – za prostor, který nám poskytl, za veškeré technické i jiné vybavení a za celkovou vstřícnost
 • Pavlovi Vysušilovi – který nám o své volné neděli přijel pomoci s ozvučením. Děkuji za jeho čas, ochotu i trpělivost
 • Paní Olze Steinerové, Karolíně Kollarové, Olince Robové – za pomoc s organizací a za nacvičování s dětmi
 • Paní Jitce Přibylové, Aleně Tomišové a Jarmile Tykalové - za pomoc s přípravou kostýmů (křídly)
 • Paní Lence Jarkovské – za výrobu plakátů (postaviček) na koledu
 • Paní Aleně Melmerové - za fotodokumentaci a výrobu informačních plakátů
 • Paní Václavě Ilkóové – za pomoc a napečení perníčků
 • Paním učitelkám z MŠ – za spolupráci a nacvičení koled
 • A v neposlední řadě všem účinkujícím dětem, jejich rodičům, prarodičům, příbuzným a známým a všem přátelům školy, kteří mezi nás přišli.
                                                                    Věra Marečková

 

 

Collage 2017 11 28 20 18 46Z pondělí 27. 11. na úterý 28. 11. jsme s dětmi, které navštěvují dramatický kroužek, trávili noc ve škole. Hlavním tématem byl strach, strašidla… a Polednice.

Žáci si povídali o svém strachu a obavách, ztvárňovali nejrůznější strašidla prostřednictvím stínohry, se kterou se setkali v dramaťáku poprvé. Dále zkoušeli strašidla ztvárnit pouze zvuky, pouze pohybem…zkoušeli si vytvořit strašidlo s co největším počtem rukou, hlav…

Collage 2017 11 28 20 27 50Odreagovali jsme se hrou na schovávanou venku v okolí školy a celý večer jsme zakončili bližším seznámením s jedním velmi starým a pro někoho známým, pro někoho neznámým strašidlem – Polednicí.

Touto nocí jsme tak otevřeli velké téma, kterému se na dramatickém kroužku budeme dále věnovat.

                                                            Lucie Vávřeová

Hru s lákavým názvem Putování za bohatstvím připravili na 14. listopad 2017 pro žáky šesti základních škol vyučující kaplického gymnázia a obpokladchodní akademie. Děti si formou soutěžní hry zkoušely investování, podnikání, nakupování a prodej akcií. Pro žáky - investory bylo připraveno osm stanovišť. Každé představovalo jiný stát s jinou komoditou. Různými metodami a úkoly zjišťovali informace o daném státu a komoditě, kurzech, akciích a podobně.
Poté se potencionální investoři rozhodovali, kam by chtěli investovat. Na základě toho si sestavili svůj byznys plán. Na závěr je čekalo nakupování na burze. Zvítězil ten, komu se podařilo proinvestovat nejvíce peněz.

Naše družstvo deváťáků ve složení Nikola Šustová, Jana Kovaříková, David Konečný a Daniel Lamač se díky svému zaujetí pro hru,  rychlosti a bohatství v podobě znalostí ze zeměpisu, matematiky a finanční gramotnosti umístili na velmi pěkném 2. místě. Gratulujeme!

 

Mgr. V. Ilkóová

 

 

 

 

KLIMA VE TŘÍDĚ

SPOLUPRÁCE SE SPIRÁLOU ČESKÝ KRUMLOV

Dne 25. 10. 2017 (středa) nás navštívily 3 pracovnice ze Spirály Český Krumlov. Věnovaly se nám 2. a 3. vyučovací hodinu. Jednalo se o první setkání. Takže všechny aktivity byly směřované spíše ke sledování dětí a jejich vzájemných vztahů v jejich přirozeném třídním prostředí.

Po každé aktivitě probíhalo vzájemné sdílení. V případě potřeby byly děti vždy jemně upozorňovány, jak se dají jednotlivé věci a záležitosti řešit lépe. Dětem byla průběžně sdělována zpětná vazba.

Věra Marečková, třídní učitelka 3. třídy

 

 

 

S cílem stmelit nově vzniklý kolektiv s významným počtem nových žáků v ročníku byl naplánován a realizován adaptační program. O první část se 18. 10. 2017 postarala Zdenka Doubravka z organizace Cassiopeia, která si pro děti připravila zajímavé kooperativní hry a aktivity pro prohloubení vztahů a posílení kladných vazeb mezi jednotlivými žáky. Celého programu se zúčasCollage 2017 10 18 18 02 32tnila také nová třídní učitelka Lenka Jarkovská, která měla možnost žáky také lépe poznat a vidět je z jiného úhlu pohledu než při běžné výuce.

Lucie Vávřeová  

  

 

 

 

12. říjen v ZŠ Chvalšiny

12. října jsme spojili v prostorách naší školy dvě dílničky, které se otevřely pro všechny zájemce z okolí...v dílničce jsme již tradičně dlabali dýně a v rámci akce 72 hodin jsme také realizovali náš projektík "Přehlížení v centru pozornosti"...mrkněte, jak odpoledne probíhalo