INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8.6.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno:

Výuka

Prezenční výuka na I. a II. stupni ZŠ.
Stav běžného šk. roku i s původními rozvrhy.

 • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací
 • homogenita tříd a skupin není povinná
 • sportovní činnost ve vnitřních prostorech je nově omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob ve skupině
 • sportovní činnosti na vnějších sportovištích nejsou nadále omezeny
 • rozvrh hodin - původní stav (platný od 1.9.2020)
 • 1x týdně testování žáků na I. a II. stupni
 • stále platí nošení ochrany dýchacích cest - Jihočeský kraj
 • všem žákům jsou obědy automaticky přihlášeny

 

Mateřská škola

Od 10.5.2021 - osobní přítomnost všech dětí v MŠ

 • bez nutnosti testování
 • bez ochrany úst a nosu
 • od 17.5. v původním složení tříd na oddělení
 • zrušen zákaz zpěvu v mateřských školách

Sportovní činnosti v mateřských školách jsou povoleny uvnitř i venku.

 

Provoz v budově školy

Časový harmonogram

žáci vstupují do ZŠ v původním časovém rozvrhu

 • 7:30 hod
 • tento časový harmonogram bude platný do konce školního roku 2020/2021
 • žáci jsou vždy v pondělí, během první vyučovací hodiny, otestováni Ag testy
  • pokud žák bude v pondělí chybět, bude otestován první den osobní přítomnosti ve škole

Ochrana úst a nosu
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021

 • děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu
 • žáci v Jihočeském kraji musí mít po celou dobu výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest
 • výjimka platí pro vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv)
 • pedagogičtí a provozní zaměstannaci, třetí osoby (rodiče) mají povinnost nosit po celou dobu respirátor (FFP2, KN 95)
 • sportovní činnosti na vnějších sportovištích nejsou nadále omezeny

Všem osobám se s účinností ode dne 8. června2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj)
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti
 • ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít

 

Kompletní MO MZ naleznete: ZDE

 

Testování
(typ testu v ZŠ Chvalšiny - Sejoy SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test)

Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující:

 • Preventivní antigenní test se ve školách provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu.
 • Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

- Od 24.5.2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky - 1x týdně Ag testy

- K testování lze použít neinvazivní Ag testy nebo neinvazivní PCR testy

- Povinné testování se netýká individuálních konzultací, individuální prezenční výuky, zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví:

 • je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se žáci, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem
 • žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání
 • při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání, bude mu však poskytnuta minimální studijní podpora (týdenní plány, seznam témat, domácí práce, ...)
 • dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování
 • k testování se může dostavit žák nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění
 • v případě testování žáků 1. a 2. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce)
 • testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19
 • testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy
 • testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dnů nebo aplikace druhé dávky očkovací látky.

Instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny: ZDE

videnávod k samotestování testem Sejoy: ZDE

 

Školní jídelna

Provoz ŠJ funguje bez omezení. Odběr jídla není umožněn ve ŠJ žákům na distanční výuce.

Informace u vedoucí ŠJ – p. Herbstové (tel. 602 182 585, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

 

Školní družina

 • v původním rozložení žáků v oddělení
 • 1. -  M. Valentová (1. a 2. třída)
  2. -  J. Kostková (3. - 5. třída)

 

Ošetřovné

Pokud dítě může chodit do své kmenové ZŠ/MŠ, ale rodič ho tam nechce umístit, přijde o ošetřovné. Více na stránkách MPSV.

 

Kompletní informace naleznete na stránkách státní správy: https://www.statnisprava.cz/rstsp/clanky.nsf/i/podminky_pro_cerpani_krizoveho_osetrovneho_od_1_brezna_2021_se_nemeni_21030109_00306706, nebo na stránkách ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Dle nových pravidel škola nevydává žádné potvrzení.

 

Tělocvična ZŠ

Tělocvična ZŠ je pro veřejnost uzavřena

 

Kancelář školy

Úřední hodiny:  pondělí, středa 8:00 – 15:00 hodin


 

POSTUP VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE - OŠETŘOVNÉ:

Pro vyplnění tiskopisu není nutné přihlášení. Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Pomocí tlačítka Vyplnit tiskopis otevřete tiskopis. Tiskopis se zobrazí v nové záložce prohlížeče.

K vyplnění tiskopisu lze využít nápovědu. Pomohou Vám také automatické kontroly zapracované ve formuláři.

Tiskopis (i rozpracovaný) si můžete uložit.

Pokud jste si uložil/a (rozpracovaný) tiskopis, můžete jeho obsah nahrát pomocí tlačítka Načíst tiskopis ze souboru.

Správně a kompletně vyplněný tiskopis můžete vytisknout nebo elektronicky odeslat.

Odeslání prostřednictvím Informačního systému datových schránek vyžaduje přihlášení k datové schránce.

 

Kompletní informace naleznete v odkazu níže:
https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular

Přílohy:

Návod jak vyplnit Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení nebo škola či jeho část (PDF 595,76 kB)

Návod jak vyplnit Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (PDF 186,27 kB)

Pokyny pro vyplnění Záznamů zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (PDF 155,51 kB)

Tiskopis k on-line vyplnění: Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 46 kB)


 
Schéma krizového ošetřovného:
 
krizove osetrovne


 

      KE STAŽENÍ      

odkazy:

Návod jak vyplnit Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení nebo škola či jeho část (PDF 595,76 kB)

Návod jak vyplnit Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (PDF 186,27 kB)

Pokyny pro vyplnění Záznamů zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (PDF 155,51 kB)


formuláře:

Tiskopis k on-line vyplnění:
Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění:
tiskopis.pdf (PDF, 46 kB)