TESTOVÁNÍ (od 17.1.2022)

Po jednání vlády platí pro testování dětí a žáků škol a školských zařízení následující:

KDY SE TESTUJE

 • od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,

KDO SE TESTUJE

 • všichni žáci, i kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci - v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),
 • i nadále se testování netýká dětí v MŠ.

KDE SE TESTUJE

 • v kmenových třídách
 • žáci 1. a 2. třídy mohou k testování využít asistence zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby

ŽÁK, KTERÝ SE NEBUDE TESTOVAT

 • má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, včetně výuky
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech
 • smí zpívat s odstupem 2m od ostatních
 • při konzumaci potravin musí sedět v lavici a dodržovat odstup 1,5m

Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:

 • V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, odchází do izolační místnosti a rodiče jsou vyzváni k převzetí žáka a zajištění PCR testu. Škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu tohoto žáka osobní přítomnost spolužáků na vzdělávání, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě s tímto žákem,
  • jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.
 • Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti ve škole po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v
 • používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
 • zachování principu homogenity dané skupiny,
 • Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

 

Více informací ke screeningovému testování a postupům naleznete ZDE.

videnávod k samotestování testem Sejoy: ZDE

 

 • Školy budou nadále používat testy SEJOY (metoda výtěru z nosu).
 • V ZŠ a MŠ Chvalšiny lze využít i vlastní testy pro testování metodou ze slin. Tyto testy musí být schváleny MZ.

 


20.12.2021

Krizové ošetřovné bude platit zpětně od listopadu

Podrobné informace najdete v tiskové zprávě: ZDE

Výpadek příjmu nahradí opět "Izolačka"

Další informace najdete v tiskové zprávě: ZDE


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvem zdravotnictví byl vydán Metodický pokyn hlavní hygieničky k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19, s účinností od 25. 10. 2021

Nově se zkracuje doba pro ukončení izolace ze 14 dnů na 7 dní, a to za předpokladu negativního výsledku RT-PCR testu provedeného v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a absence klinických příznaků onemocnění covid-19.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 20. 10. 2021 a 25. 10. 2021 byla vydána níže uvedená mimořádná opatření:

Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí s účinností od 1. 11. 2021 následující:

 • nadále platí, že děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáci a studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí nosit ochranný prostředek. Ve společných prostorech je povinnost nosit ochranný prostředek stanovený v daném opatření
 • Platí také, že osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platí s účinností od 1. 11. 2021 následující:

 • doba platnosti negativních testů byla nově zkrácena ze 7 dnů na 72h u RT-PCR testů a ze 72h na 24h u Ag testů

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování obyvatel na přítomnost viru SARS-CoV-2 s účinností od 1. 11. 2021, stanovuje, že se nově hradí testy na žádost (AG 1x za 7 dnů, PCR 2x v měsíci) z veřejného zdravotního pojištění jen

 • osobám do dovršení 18 let věku,
 • osobám, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůžeze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),
 • osobám očkovaným proti onemocnění covid-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat.

 

Školní jídelna

Provoz ŠJ - omezený provoz (konzumace jídla pouze s OTN).

Informace u vedoucí ŠJ – p. Herbstové (tel. 602 182 585, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

 

Školní družina

 • provoz bez omezení
 • 1. -  M. Valentová (1. a 2. třída)
  2. -  J. Kostková (3. - 5. třída)

 

Tělocvična ZŠ

Tělocvična ZŠ je pro veřejnost OTEVŘENA od 3.1.2022 a to dle harmonogramu rezervací.

Zájemci musí podepsat smlouvu pro rok 2022.

kontakt:

tel. 721 827 990
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  (Mgr. Petr Holba)

 

Kancelář školy (ekonomka: Irena Drboutová)

Úřední hodiny:  pondělí, středa 8:00 – 15:00 hodin