7.1.   Plavecký výcvik, 3. a 4. třída + MŠ (předškoláci)

  • každý pátek 10:00 - 13:00 hodin
  • bazén Č. Krumlov

27.1.   projektový den ŠP "Den v maskách"

31.1.   Vysvědčení za první pololetí

  • žáci obdrží výpis vysvědčení

harmonogram dne:

  • všichni žáci končí dle rozvrhu, bez odpolední výuky.
  • poslední hodina v rozvrhu - předání výpisu vysvědčení

 


 Plavecký výcvik probíhá do 18.2.2022