V souladu s manuálem MŠMT k zahájení šk. roku 2021/2022 v ZŠ vás informuji o organizaci provozu v ZŠ Chvalšiny

 

1.9.   zahájení školního roku a nástup do školy

 • bez slavnostního zahájení na dvoře školy
  • všichni žáci budou vpuštěni do školy v 8.00hod - jdou rovnou do své kmenové třídy
  • žáci 1. třídy počkají na svou třídní paní učitelku (Mgr. Mercelu Hákovou) a společně přejdou do své třídy. Poté proběhne slavnostní přivítání s panem starostou a paní zástupkyní ředitele školy. (z důvodu doporučení je možné vpustit rodiče v max počtu 2 s jedním žákem).
 • žáci i rodiče MAJÍ POVINNOST ve společných prostorách školy nosit roušky
 • žáci ve třídě mohou roušky odložit, rodiče prvňáčků mají po celou dubu přítomnosti ve škole roušky nasazeny
 • žáci (2. - 9. ročníku) budou otestováni, všichni žáci budou poučeni o dodržování hygienicko-organizačních pravidel, organizaci šk. roku
 • konec výuky - 8.45hod
 • ŠKOLNÍ JÍDELNA bude otevřena pro žáky od 9.00 do 10:30hod
  • UPOZORNĚNÍ: žádáme rodiče žáků, kteří 1. den nepůjdou na oběd o jeho odhlášení do 31.8. u vedoucí ŠJ.

2.9.   zahájení v 7.50hod. (žáci jdou přes šatny, kde se přezují)

 • testování 1. ročníku
 • předání učebnic
 • poučení o BOZ
 • zkrácená výuka
  • I.st. konec výuky 11.30hod
  • II.st. konec výuky 12.30hod

3.9.  školní výuka - ve třídách s TU

 • třídnicko-organizační práce
 • volba povinně volitelných předmětu - II. stupeň
 • zkrácená výuka
  • I.st. konec výuky 11.30hod
  • II.st. konec výuky 12.30hod

od 6.9.  školní výuka dle rozvrhu vč. odpolední výuky

6.9.  rodičovská schůzka 9. ročníku - v 17:15 hodin

 • učebna 9. třídy

27.9.   VYHLÁŠENO ŘEDITESKÉ VOLNO

28.9.   státní svátek

__________

- ŠD bude v provozu již od 1.9. a to v plném rozsahu

 • 1. odd. 11.30 - 16.00hod
 • 2. odd. 11.30 - 14.30hod (poté přesun do 1. odd.)

- Žáci při prvním vstupu do školy nemusí mít potvrzení o bezinfekčnosti.

- Žáci II. stupně obdrží 1.9. seznam volitelných předmětů. Vyplněný a podepsaný seznam donesou žáci TU do pátku 3.9.2020 (žáci bez vyplněného seznamu volitelných předmětů budou doplněni do skupin dle počtu volných míst).