POKRAČUJE

 • prezenční výuka bez rotací s původním rozvrhem
 • testování 1x týdně (pondělí / první den přítomnosti ve škole)
 • ochrana úst a nosu ve vnitřním prostoru školy

 

9.6. Společná  schůzka rodičů a předškoláků s p. učitelkou 1. třídy

 • 16:00 - 17:00 hodin
 • učebna 3. třídy (1. patro ZŠ)
 • učiteka 1. třídy - Mgr. Marcela Háková

15.6. focení tříd - od 10 hodin

společná fotografie třídy - 30 Kč/ks
skupinková fotografie     - 25 Kč/ks (max. počet 5 dětí skupinka/fotka)

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 1. 6. 2021:

 • Pro pořízení fotografie při fotografování organizovaném školou nebo školským zařízením je umožněno po dobu nezbytně nutnou – tedy při samotném pořízení fotografie – sundat ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor/roušku). Toto se týká jak individuálních, tak skupinových fotografií.

16.6. Schůzka předškoláků s p. učitelkou 1. třídy

 • 16:00 - 17:00 hodin
 • učebna 3. třídy (1. patro ZŠ)
 • učiteka 1. třídy - Mgr. Marcela Háková

21.6. ÚDIF - divdlo fyziky

 • projektová výuka polytechnických jevů a pokusů
 • 1. stupeň

24.6. Pedagogická rada

 • uzavření klasifikace

30.6. Předávání vysvědčení

 • konec výuky v 8:35 hodin
 • rozloučení s 9. ročníkem

od 1.7. do 31.8. PRÁZDNINY

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.