pokračuje prezenční výuka žáků 1. a 2. třídy

od 15. - 21.2.   jarní prázdniny

režim ZŠ od 15.2.
Vláda omezuje s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod.:

zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
a) žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
b) žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy,
c) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a příp. zákonný zástupce), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků

Od 25.2.  se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (respirátor)