od 18.11.2020 zahájena prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku

od 25.11.2020 RODIČOVSKÉ KONZULTACE

  • Konzultace budou probíhat v on-line prostředí Google učebny.
  • Je nutné se přihlásit do učebny distanční výuky vašeho dítěte. Dále stačí otevřít formulář RODIČOVSKÉ KONZULTACE a zapsat se do tabulky na konkrétní čas. Automaticky se vše zapíše, není třeba nic ukládat.
  • V daný čas otevřete formulář (tabulku) a v něm odklikněte odkaz do Google učebny - rodičovské konzultace nebo použijte odkaz pod informacemi o konzultacích - Videokonference kurzu.

od 30.11.2020 zahájena prezenční výuka žáků 3. - 5. a 9. ročníku

žáci 6. - 8. ročníku budou střídavě vyučovány distančně/prezenčně po týdnu.

Zahájení prezenční výukyna na II. stupni v ZŠ Chvalšiny:

od 30.11.2020 PREZENČNĚ (ve škole): 8. a 9. ročník

  • Rozvrh hodin bude upraven tak, aby byla zachována homogení skupina (třída) po celou dobu výuky.
  • Tělesná výchova a sportovní hry budou probíhat 1x týdně celá třída (bez spotovních aktivit).
  • Cvičení z Čj bude probíhat dle rozvrhu pouze pro 9. ročník
 • DISTANČNĚ: 6. - 7. ročník

 

od 7.12.2020 PREZENČNĚ (ve škole): 6. - 7.  a 9. ročník

  • Rozvrh hodin bude upraven tak, aby byla zachována homogení skupina (třída) po celou dobu výuky.
  • Tělesná výchova a sportovní hry budou probíhat 1x týdně celá třída (bez spotovních aktivit).
  • Volitelné předměty budou vyučovány po třídách.
 • DISTANČNĚ: 8. ročník

Dále bude probíhat pravidelné střídání po týdnech.

Upravený rozvrh dostanou žáci 1. den prezenční výuky.


Podmínky ŠJ, ŠD a vše ostatní - stejné jako od 18.11.2020