DISTANČNÍ VÝUKA od 30.11.2020

  • Někteří žáci 2. stupně se budou střídavě vzdělávat distančně.
  • Povinnost žáka v distanční výuce je vypracování výukových materiálů a zasílání zpět dle pokynů učitele prostřednictvím Google učebny.

  • Stále platí: V případě nepřítomnosti žáka na on-line výuce bude třídní učitel vyžadovat omluvení a zdůvodnění absence žáka od zákonného zástupce přes email, sms (§ 184a školského zákona)

  • Bližší informace k organizaci distanční výuky a povinnostech učitele, žáka a rodiče jsou uvedeny v upraveném školním řádu.

 
Obědy ve ŠJ v době distanční výuky

Žáci mají nárok na dotovaný oběd, pokud nejsou z distanční výuky omluveni. Strávníci na distanční výuce mají možnost oběd odebrat pouze do jídlonosičů (nádob na jídlo), není povolena přímá konzumace jídla v jídelně.

VŠEM ŽÁKŮM V DISTANČNÍ VÝUCE BYL ODHLÁŠEN OBĚD, POKUD BUDE ŽÁK OBĚD ODEBÍRAT - NUTNOST PŘIHLÁŠENÍ

Konkrétní čas výdeje pro žáky v distanční výuce: bude upraven

Přihlašování obědů
(kontakt: Telefon: 380 739 167, Mobil: 602 182 585 i sms)

 

Školní družina

ŠD je otevřena samostaně pro jednotlivé třídy I. stupně

 

Tělocvična ZŠ

Tělocvična ZŠ je zavřena