V souladu s manuálem MŠMT k zahájení šk. roku 2020/2021 v ZŠ vás informuji o organizaci provozu v ZŠ Chvalšiny

 

1.9.   zahájení školního roku a nástup do školy

 • bez slavnostního zahájení na dvoře školy
  • všichni žáci budou vpuštěni do školy v 8.00hod - jdou rovnou do své kmenové třídy
  • žáci 1. třídy počkají na svou třídní paní učitelku (Mgr. Věrka Marečková) a společně přejdou do své třídy. Poté proběhne slavnostní přivítání s panem starostou a paní zástupkyní ředitele školy. (z důvodu striktních nařízení je možné vpustit rodiče v max počtu 2 s jedním žákem).
 • žáci ani rodiče NEMAJÍ POVINNOST ve škole nosit roušky
 • žáci budou poučeni o dodržování hygienicko-organizačních pravidel, organizaci šk. roku
 • konec výuky - 9.00hod
 • ŠKOLNÍ JÍDELNA bude otevřena pro žáky od 9.00 do 10:30hod
  • UPOZORNĚNÍ: žádáme rodiče žáků, kteří 1. den nepůjdou na oběd o jeho odhlášení do 31.8. u vedoucí ŠJ.

2.9.   zahájení v 7.50hod. (žáci jdou přes šatny, kde se přezují)

 • předání učebnic
 • poučení o BOZ
 • třídnicko-organizační práce
 • zkrácená výuka
  • I.st. konec výuky 11.30hod
  • II.st. konec výuky 12.30hod

3.9.  školní výuka dle rozvrhu

 • bez odpolení výuky

4.9.  školní výuka dle rozvrhu

 • bez odpolení výuky

od 7.9.  školní výuka dle rozvrhu vč. odpolední výuky

od 10.9. do odvolání  POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY (ve třídách toto opatření neplatí)

od 18.9.2020 je P O V I N N O S T   N O Š E N Í   R O U Š E K
 •  1. stupeň - VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY (ve třídě se nošení nevyžaduje)
 •  2. stupeň - VE VŠECH PROSTORÁCH ŠKOLY (včetně tříd)

25.9.   NENÍ VYHLÁŠENO ŘEDITESKÉ VOLNO

 • výuka probíhá pouze s drobnými úpravami rozvrhu

28.9.   státní svátek

__________

- ŠD bude v provozu již od 1.9. a to v plném rozsahu

 • 1. odd. 11.30 - 16.00hod
 • 2. odd. 11.30 - 14.30hod (poté přesun do 1. odd.)

- Žáci při prvním vstupu do školy nemusí mít potvrzení o bezinfekčnosti.

- Žáci II. stupně obdrží 1.9. seznam volitelných předmětů. Vyplněný a podepsaný seznam donesou žáci TU do pátku 4.9.2020 (žáci bez vyplněného seznamu volitelných předmětů budou doplněni do skupin dle počtu volných míst).

- Dle nového nařízení vlády je povinnost používání roušek v ZŠ. V případě změny nařízení, budou žáci a rodiče dopředu informováni.