ŽÁKOVSKÁ KNIHOVNA

!!!  Knihy ze žákovské knihovny přinést zpět nejpozději do 14.6.  !!!


3.6.           Rodičovské schůzky, 16:30 – 18:30 hod.

  • 1. třída - hromadná schůzka od 16:00 hod.

4.6.           Návštěva partnerské školy z Německa ve Chvalšinách

6. - 7.6.     Výlet 5. roč., Pořešín

10.6.         Planetárium ČB, exkurze, 3. roč.

10. - 11.6.  Výlet 8. roč., Třeboň

11.6.          Výlet 2. a 4. roč., Mirakulum

13.6.          Těšíme se do školy - POZOR ZMĚNA TERNÍNU

14.6.          Divadelní představení, 1. – 9. roč.

17.6.          Výlet 1. roč., Zeměráj

18.6.          Kláštery ČK, 4.roč.

20.6.          Výlet 3. roč., Stožec

20.6.          Výlet 6. a 7. roč., Praha

21.6.          Sportovní den

  • projektový den ve škole

21. - 22.6   Výlet 9.roč., Třísov

25.6.          Exkurze Č. Budějovic,  7. ročník

26.6.          Exkurze Č. Budějovic,  5. ročník

  • výstava - Leonardo

27.6.          Den prevence

  • projektový den ve škole

27.6.          Žáci si odnesou veškeré věci ze šaten

28.6.          HARMONOGRAM POSLEDNÍHO DNE

7.50 - 8.35hod    vydávání vysvědčení

   • žákům končí vyučování po vydání vysvědčení

8.45 - 9.30hod    loučení s 9. ročníkem

9.30 - 11.00hod   oběd

8.35 - 16.00hod   otevřena ŠD