Provozní doba mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hodin

Děti se scházejí ve třídě Koťátek. V 7.30 h se otevírá třída Sluníček a děti přecházejí. Příchod dětí do MŠ je ukončen v 8.30 hodin.

Vyzvedávání dětí po obědě probíhá od 12.15 do 12.30h a odpoledne od 15.00 do 16.30h

Nepřítomnost dítěte je nutné omluvit den předem! tel.: 380 739 109, 725 790 631

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022 je 320,- Kč, viz: dokumenty - Pokyn ředitele školy o výši úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Chvalšiny pro školní rok 2021/2022

Stravování - vedoucí školní jídelny p. Herbstová, tel: 380 739 167