Pokud víte o absenci dítěte předem (dovolená, vyšetření u lékaře, atd.), nahlaste tuto skutečnost den předem osobně učitelce, v případě nemoci, omlouvejte dítě nejpozději do 8:00 hod. příslušného dne.  

Jestliže dítě nebude omluveno do 8:00 hod., bude mu započítáno stravné za celý den!

 

S pozdravem                                                                                                                    Danuše Pimparová DiS.