Zveme všechny rodiče na rodičovskou schůzku v MŠ: 5.9.2019 od 16:30 hod.

Dozvíte se vše o provozu MŠ.

Těšíme se na vás...