Zápis do MŠ                                                                                  - vydávání Evidenčních listů rodičům proběhne v týdnu            30.4. - 4.5.2018                                                                                          - zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v týdnu 9.5.11.5.2018for formou osobních individuálních pohovorů s rodičem a dítětem                    (Pimparová Danuše, Dis – učitelka pověřena vedením MŠ)