Collage 2017 11 28 20 18 46Z pondělí 27. 11. na úterý 28. 11. jsme s dětmi, které navštěvují dramatický kroužek, trávili noc ve škole. Hlavním tématem byl strach, strašidla… a Polednice.

Žáci si povídali o svém strachu a obavách, ztvárňovali nejrůznější strašidla prostřednictvím stínohry, se kterou se setkali v dramaťáku poprvé. Dále zkoušeli strašidla ztvárnit pouze zvuky, pouze pohybem…zkoušeli si vytvořit strašidlo s co největším počtem rukou, hlav…

Collage 2017 11 28 20 27 50Odreagovali jsme se hrou na schovávanou venku v okolí školy a celý večer jsme zakončili bližším seznámením s jedním velmi starým a pro někoho známým, pro někoho neznámým strašidlem – Polednicí.

Touto nocí jsme tak otevřeli velké téma, kterému se na dramatickém kroužku budeme dále věnovat.

                                                            Lucie Vávřeová

Hru s lákavým názvem Putování za bohatstvím připravili na 14. listopad 2017 pro žáky šesti základních škol vyučující kaplického gymnázia a obpokladchodní akademie. Děti si formou soutěžní hry zkoušely investování, podnikání, nakupování a prodej akcií. Pro žáky - investory bylo připraveno osm stanovišť. Každé představovalo jiný stát s jinou komoditou. Různými metodami a úkoly zjišťovali informace o daném státu a komoditě, kurzech, akciích a podobně.
Poté se potencionální investoři rozhodovali, kam by chtěli investovat. Na základě toho si sestavili svůj byznys plán. Na závěr je čekalo nakupování na burze. Zvítězil ten, komu se podařilo proinvestovat nejvíce peněz.

Naše družstvo deváťáků ve složení Nikola Šustová, Jana Kovaříková, David Konečný a Daniel Lamač se díky svému zaujetí pro hru,  rychlosti a bohatství v podobě znalostí ze zeměpisu, matematiky a finanční gramotnosti umístili na velmi pěkném 2. místě. Gratulujeme!

 

Mgr. V. Ilkóová

 

 

 

 

KLIMA VE TŘÍDĚ

SPOLUPRÁCE SE SPIRÁLOU ČESKÝ KRUMLOV

Dne 25. 10. 2017 (středa) nás navštívily 3 pracovnice ze Spirály Český Krumlov. Věnovaly se nám 2. a 3. vyučovací hodinu. Jednalo se o první setkání. Takže všechny aktivity byly směřované spíše ke sledování dětí a jejich vzájemných vztahů v jejich přirozeném třídním prostředí.

Po každé aktivitě probíhalo vzájemné sdílení. V případě potřeby byly děti vždy jemně upozorňovány, jak se dají jednotlivé věci a záležitosti řešit lépe. Dětem byla průběžně sdělována zpětná vazba.

Věra Marečková, třídní učitelka 3. třídy

 

 

 

S cílem stmelit nově vzniklý kolektiv s významným počtem nových žáků v ročníku byl naplánován a realizován adaptační program. O první část se 18. 10. 2017 postarala Zdenka Doubravka z organizace Cassiopeia, která si pro děti připravila zajímavé kooperativní hry a aktivity pro prohloubení vztahů a posílení kladných vazeb mezi jednotlivými žáky. Celého programu se zúčasCollage 2017 10 18 18 02 32tnila také nová třídní učitelka Lenka Jarkovská, která měla možnost žáky také lépe poznat a vidět je z jiného úhlu pohledu než při běžné výuce.

Lucie Vávřeová  

  

 

 

 

12. říjen v ZŠ Chvalšiny

12. října jsme spojili v prostorách naší školy dvě dílničky, které se otevřely pro všechny zájemce z okolí...v dílničce jsme již tradičně dlabali dýně a v rámci akce 72 hodin jsme také realizovali náš projektík "Přehlížení v centru pozornosti"...mrkněte, jak odpoledne probíhalo