7., 14., 21., 28. ledna 2022 jedeme plavat, příjezd ve 13.00h, potom oběd v MŠ