Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí

a zákonných zástupců.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020. Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

  • Organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
  • Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

                                                                                                                       Kancelář ministra

                                                                                                        Karmelitská 529/5, Malá Strana

                                                                                         118 12 Praha 1

Zápis do Mateřské školy Chvalšiny pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

prosím vytiskněte si formuláře dostupné na stránkách ZŠ a MŠ Chvalšiny a vyplněné je zašlete do 16.5.2020 elektronicky na web. kontakty ZŠ a MŠ Chvalšiny. Pokud nemáte možnost elektronické komunikace, budu v MŠ osobně přítomna v níže uvedených dnech.

Pro vydávání formulářů v papírové podobě :

v pondělí        4.5.2020          od 8:00 - 12:00

v úterý            5.5. 2020         od 12:00 - 16:00

 

Pro přijímání vyplněných formulářů:

v pondělí       11.5.2020         od 8:00 - 12:00

v úterý            12.5.2020        od 12:00- 16:00                           Danuše Pimparová DiS.

                                                                                        učitelka pověřená vedením MŠ Chvalšiny