Vydávání Evidenčních listů k zápisu do MŠ bude v týdnu 29.4.-3.5.2019.

Zápis formou osobních individuálních pohovorů s rodiči a dítětemk se koná ve dnech 9.5. - 10.5.2019.