Základní škola a Mateřská škola Chvalšiny

Chvalšiny 198, 382 08 Chvalšiny

Tel. 380 739 109

 web:http://mschvalsiny.webnode.cz, e – mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Informace rodičům pro  školní rok 2017/2018

Vážení rodiče,

dovoluji si vám touto cestou podat nejdůležitější informace týkající se letošního školního roku.

 

Školní rok bude zahájen v pondělí 4. září 2017

Na nástěnce v šatnách jednotlivých tříd najdete „značku“ vašeho dítěte.

Třídu Koťátek v přízemí MŠ povede D. Pimparová DiS. a L. Ruschaková.

Třídu Sluníček v prvním patře MŠ povede Bc. M. Lamačová a Š.  Mácsayová.

 

Třídy budou opět věkově smíšené.

Veškeré dotazy směřujte učitelce pověřené vedením MŠ – D.  Pimparová DiS. tel. 728 762 613

 

Provozní doba mateřské školy:    6.30 – 16.30 hod..

 

Úplata za předškolní vzdělávání pro šk.r. 2017/2018:

 • Úplatu neplatí děti v posledním kalendářním roce před zahájením školní docházky.  Osvobozen od úplaty může být, na základě podané žádosti, rodič pobírající dávky v hmotné nouzi. Pokud dítě bude řádně omluveno celý kalendářní měsíc, může si rodič podat žádost o snížení úplaty v daném měsíci. 

 • Výše úplaty činí 320,- Kč měsíčně.  Možnost snížení a osvobození od úplaty viz. Pokyn ředitele školy o výši úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Chvalšiny pro školní rok 2017/2018  č.j.: Chv. 208/15 (k nahlédnutí na nástěnce v MŠ)

 • Způsob úhrady školného:
 1. bezhotovostní - svolením k  inkasu (potřebný formulář je možno vyzvednout u ekonomky školy, popř. vedoucí učitelky MŠ)
 2. v hotovosti vedoucí učitelce MŠ.

 Úplatu je nutné uhradit do 15. dne příslušného měsíce

(platbu v hotovosti plaťte prosím při vyzvedávání dítěte z MŠ, nikoliv ráno, děkuji za pochopení)

Konzultační hodiny pro rodiče:

Kdykoliv po dohodě s třídními učitelkami, nebo vedoucí učitelkou mateřské školy.

 

Úhrada školních akcí MŠ:

V letošním roce se budou akce MŠ opět pohybovat v částce okolo 1000,- Kč (finanční zůstatky se převádí do dalšího školního roku, proto si je prosím zkontrolujte a v některých případech není nutné hradit akce hned).  Tato částka bude použita na úhradu nadstandardních aktivit, jako jsou divadelní představení, vzdělávací akce, návštěvy institucí, cestovné, popř. nákup potřebných věcí na pořádání akcí, které není možno uhradit z rozpočtu MŠ. Finanční zůstatek dětí odcházejících do ZŠ se převádí na konto mladšího sourozence docházejícího do MŠ, nebo je vrácen v hotovosti rodičům, případně po domluvě s rodiči je věnován na úhradu nadstandartních pomůcek a výtvarných materiálů.

 

Děti v posledním roce před nástupem školní docházky se budou moci účastnit předplaveckého výcviku, částka na tento výcvik a dopravu na něj bude upřesněna a vybírána dodatečně.

Stravování v MŠ:

 

Všechny děti byly vydaným rozhodnutím přijaty k celodennímu vzdělávání.

Mateřská škola je povinna zajistit celodenní stravování vašeho dítěte, proto každé zapsané dítě do MŠ má automaticky zajištěno celodenní stravování (tj. dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu).

 

Pokud vaše dítě bude pravidelně celý školní rok, popřípadě pravidelně určité dny v týdnu odcházet po obědě, nahlaste to třídním učitelkám a především vedoucí stravování p. Herbstové na tel.č. 380 739 167. Cena za celodenní stravování pak bude snížena o částku za odpolední svačinu tj.o 7,- Kč.

Bližší informace vám budou podány na rodičovské schůzce, případné dotazy zodpoví přímo vedoucí stravování p. Herbstová v kanceláři ŠJ.

 

Odhlašovat celodenní stravování můžete nejpozději do 8.00 hod. příslušného dne, ale pouze v nutném případě. Jinak prosím o odhlášení stravného minimálně den předem. Pokud dítě nebude mít stravování včas a řádně odhlášeno, jste povinni ho uhradit v plné výši.

Pokud má dítě vážné dietní omezení, musí mu vlastní celodenní stravu zajistit rodiče. Dietní stravu dítěti učitelky v jídelně MŠ ohřejí a naservírují.

 

Úhrada stravování:

 

Stravování je možno hradit bezhotovostním převodem či v hotovosti. Platby v hotovosti budete platit výhradně u vedoucí školní jídelny p. Herbstové v ZŠ- ŠJ v určených dnech a hodinách.

 

Kalkulace stravného:

 

Děti ve věku do 6 let                                                    Děti ve věku od 7 let

Dopolední svačina  7,- Kč                                           Dopolední svačina  7,- Kč

Oběd                     15,-Kč                                            Oběd                     18,- Kč

Odpolední svačina 7,- Kč                                           Odpolední svačina 7,- Kč

Celkem                 29,- Kč                                           Celkem                 32,- Kč

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte:

 

Pokud dítě nepřijde do MŠ, je povinností rodičů včas a řádně dítě omluvit třídním učitelkám, a to nejpozději do 8.30 hod..


Provozní pokyny:

 

Děti se scházejí od 6:30 hod.ve třídě Koťátek v přízemí MŠ.

7.30 hod. odchází třída Sluníček do své učebny umístěné v prvním patře budovy.

Scházení dětí je ukončeno v 8.30 hod., kdy začínají řízené činnosti.

V průběhu celého dne je budova MŠ z bezpečnostních důvodů uzavřena, vstup je zabezpečen elektronickým zvonkem po ústním prokázání vstupujících.

Vyzvedávání dětí odcházejících po obědě bude rodičům umožněno od 12:15 do 12:45 hodin.

Vyzvedávání dětí po poledním odpočinku je od 14:45 hodin.

Provoz MŠ končí v 16:30 hodin.

 

 Pokud potřebujete dítě do MŠ výjimečně přivést později, prosím předem o telefonickou informaci, v kolik hodin dítě přijde - Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ JEHO STRAVOVÁNÍ.

 

Povlečení na postýlky můžete mít buď vlastní, nebo dostanete „školkové“. Jednou měsíčně dostanete v pátek povlečení domů vyprat a v pondělí jej opět přinesete vyprané zpět do MŠ.  Praní pyžam se provádí pravidelně každý týden. Děti si pyžama odnášejí domů v pátek a v pondělí opět přináší.

 

 

Informace pro rodiče o nadcházejících akcích MŠ:

 

Prosím rodiče o sledování nástěnek v budově MŠ a o průběžné nahlížení na webové stránky mateřské školy (adresa web stránek uvedena výše). Jsou zde průběžně zveřejňovány zprávy důležité pro vaši informovanost.

 

Prázdniny ve školním roce 2017/2018

 

V době vánočních a v části letních prázdnin je po dohodě se zřizovatelem provoz MŠ přerušen. O přerušení provozu budete vždy včas informováni na nástěnce MŠ a na webových stránkách školy.

O vedlejších prázdninách je provoz MŠ zajištěn.

 

Prosím všechny rodiče o včasnou informaci o tom, zda o prázdninách a vedlejších prázdninách bude Vaše dítě navštěvovat MŠ.

Je to nutné z důvodu zajištění stravování a provozu MŠ!

 

 

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017.

 

Období školního vyučování bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

 

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna

 1. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny budou v termínu 12. 3. – 18. 3. 2018

Rozdělení dětí do tříd:

 

Třída Koťátek:          uč.       D. Pimparová DiS., L. Ruschaková

 

Bárta Petr

Bradáčová Barbora

Burcarová Lucie

Hošková Leontýna

Kamenská Kateřina

Kamenský Marián

Karalová Kristýna

Klimešová Anna

Kopečný Jáchym

Krejčíková Daniela

Murgoš Matěj Ladislav

Novák František

Paráčková Nela

Pojar Pavel

Prayerová Bára

Smetana Robin

Štrochová Michaela

Vavreková Ema

Vavreková Markéta

 

 

Třída Sluníček:         uč.      Bc. M. Lamačová,  Š. Mácsayová

 

Bartošová Lucie

Čarková Adéla

Ficová Rozárie

Fiedlerová Petra

Garba Josef Sebastian

Havlíková Tereza

Hořejší Jiří

Kaboň Matyáš

Klimeš Petr

Klímová Veronika

Lakatoš Teodor

Mazeg Jakub

Opelková Aneta

Oračko František Adrian

Pečová Diana

Poláčková Leontýna

Raček Matyáš

Robová Eliška

Ruschak Adam

Šimánková Veronika

Štítnický Miroslav

Vyhnánková Julie

Rodičovská schůzka týkající se rodičů všech zapsaných dětí se bude konat ve čtvrtek 7.9.2017od 16.30 hod. v jídelně MŠ

(prosím o účast bez dětí!)

 

 

Doporučená výbava do MŠ

 • Bačkory - podepsané (pevnou obuv, ne pantofle a crocs)
 • Pyžamo (podepsané)
 • Hřeben  (podepsaný)
 • Hrneček na pitný režim, nejlépe plastový a podepsaný
 • Kartáček na zuby a zubní pasta
 • 2 ks balíčku vlhčeného toaletního papíru
 • 3 ks balení papírových kapesníků
 • 1 ks balíčku papírových ubrousků
 • Batůžek, který bude stále na šatně a bude v něm uloženo náhradní oblečení ( spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky)
 • Igelitovou tašku na lůžkoviny
 • Pláštěnku
 • Gumovky (uložené ve skříňce MŠ, opět podepsané)

 V chladných měsících necháme na volbě rodičů, zda jako pojistku dají do batůžku kalhoty a bundu odolné proti vlhku a zimě.  

Dovolujeme si Vás důrazně požádat, aby všechny věci byly viditelně podepsané a nedocházelo k nepříjemným záměnám.

 

Jak můžete pomoc mateřské škole Vy?

 • Uvítáme jakoukoliv pomoc při úpravě zahrady MŠ a brigádách
 • Opravit rozbité hračky, tříkolky, traktory
 • Pomoc s šitím kostýmů, dekorací
 • Uvítáme jakoukoliv řemeslnou práci
 • Prezentovat Vaši profesi dětem MŠ (exkurze do firmy, podniku, úřadu)
 • Spolupracovat při různých akcích pořádaných mateřskou školou

Uvítáme Vaše nápady a podněty a předem děkujeme J

Vážení rodiče,

pevně věřím, že naše vzájemná spolupráce bude kvalitní a povede ke spokojenosti všech stran, především Vašich dětí.

Naší prioritou je, aby dítě rádo chodilo do MŠ a cítilo se tu bezpečně a spokojeně. Dovoluji si Vás poprosit, abyste případné problémy a připomínky okamžitě řešili v prostředí MŠ. Věřím, že dokážeme převážnou část sporných věcí vyřešit společně ku prospěchu všech stran.

Celý kolektiv pedagogických i provozních zaměstnanců MŠ Chvalšiny se na Vás a Vaše děti velice těší.

 

S  pozdravem                                                           Dana Pimparová DiS.