Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Chvalšiny, podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl takto:

rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání


 

Zápis do první třídy pro školní rok 2017 /2018

* Pro zápisy k povinné školní docházce dojde ke změně termínu. Od roku 2017 bude zápis probíhat v době od 1. do 30. dubna.

Zápis proběhne dne 3. 4. 2017 od 14:00 - 17:30 hodin v ZŠ Chvalšiny

Zápis je určen:

- pro děti narozené v období od 01. 09. 2010 do 31. 08. 2011

- pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

Průběh zápisu:        

 - dostavte se se svým dítětem 3. 4. 2017 od 14:00 do 17:30 hodin k zápisu do ZŠ Chvalšiny

   (pořadí se neobjednává)

 - vezměte s sebou k zápisu

1. občanský průkaz

2. rodný list dítěte

3. kartičku pojištěnce

4. Pokud budete žádat o odklad – přineste k zápisu doporučení PPP nebo SPC + doporučení ošetřujícího lékaře dítěte.

5. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku.(dokumenty lze stáhnout nebo si je vyzvednout v MŠ)

 

Odklad plnění povinné školní docházky
§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

 • Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu.

 • Zákonný zástupce vyplněný formulář Žádost o odklad povinné školní docházky podá ihned
  u zápisu 3. 4. 2017
  (výjimečně nejpozději do 30. 4. 2017).

 • Součástí žádosti je doporučení PPP nebo SPC + doporučení ošetřujícího lékaře dítěte.

 • Děti, kterým byl odklad ve školním roce 2016/2017 povolen, absolvují se zákonným zástupcem zápis opět i v tomto školním roce.      Kritéria přijetí:       1. Dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy

2. Docházka sourozence do ZŠ a MŠ Chvalšiny

3. Dítě, které navštěvuje MŠ Chvalšiny

4. Ostatní zájemci

 

Počet možných přijatých žáků činí 30. Maximální kapacita bude naplněna v souladu se splněním podmínek bodu

1 – 4. V případě bodové shodnosti do naplnění posledního místa maximální kapacity rozhoduje los.

 

Zveřejnění výsledků bude v místě obvyklém: od 13. 4. 2017

 

Náhradní termín zápisu: úterý 18. 4. 2017 v 16:00 hodin

 • pro děti, které se z důvodu nemoci nemohly dostavit k řádnému termínu zápisu
 • zákonný zástupce přihlásí své dítě k náhradnímu termínu předem na mail školy (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 

Předškolák, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2017

 1. Může absolvovat zápis v řádném termínu zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017/2018.

 2. Musí mít doporučení
       - pro děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2017 -  doporučení z PPP
       - pro děti, které dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2017 -  z PPP a od pediatra

 

 

dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - stáhnout ZDE (192 kB)

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ - stáhnout ZDE (410 kB)